Blog
13.6.2023

Wdrożenia Business Intelligence

Spis treści:
Tagi:
No items found.
Klient:
Autor:

Przygotuj się z nami do wdrożenia Business Intelligence

Implementacja systemu klasy Business Intelligence, takiego jak Tableau, Microsoft Power BI lub Qlik, pod względem technicznym nie różni się znacząco od procesu wdrażania innego oprogramowania wspomagającego decyzje, z niewielkimi wyjątkami. Zrozumienie tych szczegółów jest kluczowe, dlatego po przeczytaniu naszych wskazówek będziesz mógł traktować wdrożenie Business Intelligence jako proces wieloetapowy, ciągłe doskonalenie procesów decyzyjnych w Twojej firmie.

W Vizyble oferujemy wsparcie naszym klientom od samego początku, również podczas tworzenia koncepcji wdrożenia Business Intelligence. Nasze doświadczenie w obszarze analizy controllingu, sprzedaży i marketingu pozwala nam minimalizować ryzyka związane z projektem, ponieważ rozumiemy biznes od strony klienta.

Przygotuj się do wdrożenia.

Największe wyzwania podczas wdrożenia nie wynikają z złożoności wizualizacji czy raportowania, lecz z jakości danych. Wiele organizacji boryka się z brakiem precyzyjnych danych, a duża część pracy koncentruje się na procesie ETL (Extract-Transform-Load). Pomagamy ograniczyć koszty wdrożenia, doradzając w kwestii dbania o jakość danych.

Jeśli jakość danych źródłowych jest bardzo dobra i występuje standaryzacja danych w całej firmie, koszty wdrożenia systemu Business Intelligence będą niższe. W przeciwnym razie ocena kosztów jest bardziej skomplikowana. W przypadkach szczególnych rekomendujemy przeprowadzenie audytu przedwdrożeniowego, aby zrozumieć podejście Klienta do analizy danych, a następnie sugerujemy przeprowadzenie warsztatu Proof of Concept (PoC). Audyt pozwala zidentyfikować obszary ryzyka i ustalić gotowość do wdrożenia, co pozwala nam dokładniej oszacować zadania. Warsztat PoC zapewnia wstępne spojrzenie na wartość wdrożenia i buduje przekonanie, że projekt ma sens, a my jako wykonawca mamy zdolności do jego realizacji.

Licencje i ceny Tableau

Na początku projektu ważne jest określenie podstawowych korzyści i celów wdrożenia. W Vizyble często korzystamy z metody warsztatu kick-off, w którym wspólnie z zespołem projektowym uzgadniamy, w jaki sposób projekt ułatwi śledzenie kluczowych wskaźników efektywności organizacji i wpłynie na codzienną pracę uczestników procesów biznesowych. Definiujemy priorytety dla projektu wdrożeniowego, mapując zadania projektowe z korzyściami biznesowymi.

Implementacja koncepcji Business Intelligence wymaga pewnego doświadczenia. Pełne zrozumienie dynamiki danych, zespołów programistycznych i unikalnych wyzwań związanych z połączeniem biznesu, technologii i informacji, jak to ma miejsce w przypadku BI, wymaga czasu i zaangażowania. Generowanie raportów i utrzymanie ich wymaga koordynacji procesów biznesowych na poziomie całej organizacji i dogłębnej wiedzy technicznej. Z tego względu projekty Business Intelligence w Vizyble nadzorują wiodący konsultanci odpowiadający za wdrożenie systemu BI.

Ile to kosztuje?

Wdrożenie stanowi najbardziej kosztochłonny etap, jednak trzeba pamiętać o tym, co będzie za rok lub dwa po zakończeniu projektu. Wiele firm decyduje się na budowanie wewnętrznych kompetencji, ale posiadanie niewielkiej grupy pracowników o specjalizacji w tej dziedzinie może prowadzić do trudności i kosztów związanych z zdobyciem kompetencji technicznych. W takim przypadku konieczna może być obecność stałego konsultanta zewnętrznego, który zajmuje się wprowadzaniem działań naprawczych i dbaniem o dalszy rozwój BI. W miarę eksploracji danych i pojawiania się nowych, konkretnych wniosków, klienci potrzebują coraz bardziej zaawansowanych raportów, które można sprawnie wdrażać przy wsparciu stałego konsultanta.

,
No items found.