Business Intelligence dla
firm produkcyjnych

Zaufali nam:

Efektywna praca produkcyjna na wyciągnięcie ręki

Business Intelligence odgrywa kluczową rolę w sektorze produkcji, umożliwiając firmom efektywne zarządzanie danymi, podejmowanie decyzji opartych na faktach i optymalizację procesów.

Bezpłatna konsultacja
Rozwiązania

Dedykowane rozwiązania dla firm produkcyjnych

0
1
Dedykowane pulpity zarządcze dla menedżerów produkcji i łańcucha dostaw
Opracowujemy pulpity nawigacyjne dostosowanych do sektora produkcyjnego, koncentrujące się na kluczowych wskaźnikach wydajności (KPI), takich jak wydajność produkcji (OEE), zarządzanie zapasami i optymalizacja łańcucha dostaw.
0
2
Kalkulacja Technicznego Kosztu Wytworzenia (TKW)
Dla firm produkcyjnych, które mają potrzebę wyznaczania TKW w oparciu o własne parametry operacyjne, opracowaliśmy rozwiązanie integrujące się z dowolną infrastrukturą informatyczną i oferującą bogatą warstwę raportowania, którą możemy wspólnie rozwijać. Nasze rozwiązanie pozwala na lepsze zrozumienie rentowności klientów, produktów i zleceń produkcyjnych. Dzięki temu firmy zyskują wgląd w podział kosztów, identyfikują czynniki kosztotwórcze i podejmują świadome decyzje w celu optymalizacji kosztów i poprawy marży.
0
3
Predictive Maintenance Analytics
Tworzymy predykcyjne rozwiązania analityczne w zakresie konserwacji maszyn i utrzymania ruchu, które pomagają firmom produkcyjnym proaktywnie identyfikować awarie sprzętu i optymalizować harmonogramy konserwacji, co prowadzi do oszczędności kosztów i skrócenia przestojów.
0
4
Visual Management
Proponujemy rozwiązania, które umożliwiają monitorowanie procesów produkcji w czasie rzeczywistym w formie intuicyjnych pulpitów prezentowanych na ekranach na hali produkcyjnej lub magazynie. Pozwala to firmom produkcyjnym na mierzenie efektywności i identyfikację wad na wczesnym etapie cyklu produkcyjnego i poprawę ogólnej jakości produktu.

Analiza predykcyjna

Prognozuj popyt, zarządzaj zapasami i planuj produkcję na podstawie danych historycznych oraz trendów rynkowych.

Optymalizacja procesów

Analizy Business Intelligence mogą pomóc w identyfikacji obszarów do optymalizacji procesów produkcyjnych, co prowadzi do redukcji kosztów i zwiększenia efektywności.

Monitorowanie efektywności produkcji

Business Intelligence umożliwia analizę danych dotyczących efektywności produkcji, czasów przestojów, wydajności maszyn i innych kluczowych wskaźników wydajności (KPI). Wizualizacje graficzne pozwalają szybko zidentyfikować obszary wymagające poprawy.

Zobacz jak to działa
— dashboardy live.

Logistyka

Dashboard dla logistyki

,

Otrzymaj darmowy dashboard dla Twojej firmy.

Wyślij zgłoszenie
Dane to potęga