Blog
24.2.2021

Zarządzanie flotą i trasami. Jak zwiększyć efektywność?

Spis treści:
Tagi:
No items found.
Klient:
Autor:
Mateusz Różański

Firmy transportowe i logistyczne stoją w obliczu wielu wyzwań, takich jak przenoszenie zróżnicowanego portfela towarów na stale rozszerzający się rynek, wahania kosztów paliwa i floty, globalna infrastruktura oraz stałe oczekiwania konsumentów dotyczące szybszego i bardziej przejrzystego transportu towarów.

Wszystkie te wyzwania znacząco wpływają na zdolność firmy do bycia konkurencyjną, a gromadzone przez nią dane mogą pomóc w sprostaniu tym wyzwaniom. Problem polega na tym, że dane te są przechowywane w silosach w całej organizacji: dane dotyczące zachowań zakupowych i transakcji dokonanych przez klientów w systemach sprzedaży i marketingu; dane dotyczące pojazdów i przewozów w bazach danych operacyjnych; oraz oferty cenowe i leasingowe w arkuszach kalkulacyjnych Excel, wszystkie zapisane na poszczególnych komputerach.

Co możemy zrobić dzięki Alteryx w zarządzaniu flotą i trasami?

  • Określenie trasy i kolejności postojów w celu najszybszego dostarczenia towarów (Przykład dalej, dowiedz się też o zarządzaniu łańcuchem dostaw)
  • Maksymalizować operacje na trasach, aby jak najefektywniej transportować towary i usługi z punktu A do punktu B
  • Analizować dane dotyczące wypadków, aby wskazać lub przewidzieć czynniki, które mogą wskazywać na możliwość wystąpienia wypadku
  • Przewidywać awarie części i określanie pierwotnej przyczyny awarii, aby proaktywnie wymieniać części i minimalizować czas przestoju pojazdu
  • Minimalizować koszty paliwa i maksymalizować ładowność w celu zwiększenia marży zysku
  • Identyfikować puste kontenery lub pojazdy, umożliwiając menedżerom ds. obsługi klienta oferowanie atrakcyjnych cen dla lokalnych klientów
  • Obliczanie idealnej struktury cenowej dla transportu

Jak znaleźć najkrótszą trasę?

Wyobraźmy sobie logistyka, który ma za zadanie zaplanować harmonogram pracy kierowców samochodów dostawczych na kolejny dzień pracy. Logistyk otrzymuje z działu Obsługi Klienta informacje o zamówieniach, które muszą być dostarczone w danym dniu. Zadaniem logistyka jest zaplanowanie trasy dostawy tak aby dystans a przez to koszt dostawy był możliwie najniższy.

Zadaniem logistyka jest:

  1. Ustalić najkrótszą trasę dostawy z magazynu centralnego do 7 odbiorców
  2. Wyznaczyć całkowity czas, dystans i koszt dostawy

Logistyk musi zlokalizować wszystkich odbiorców, ustalić trasy między punktami, prawdopodobnie nie zrobi tego w optymalny sposób, a jedynie intuicją.

W Alteryx nie wydaje się to w cale takie trudne, a co najlepsze proces jest całkowicie powtarzalny dla innego zestawu punktów odbioru.

alteryx workflow marszruta logistyka

Założenia

Do dyspozycji mamy tylko współrzędne geograficzne magazynu i odbiorców. Zakładamy też, że jeden samochód jest w stanie pomieścić cały ładunek.

wspolrzedne geograficzne magazynu i odbiorcow

Krok 1

Szukamy optymalnej kolejności punktów według najkrótszych odcinków. Wykorzystamy do tego makro iteracyjne, które sprawdzi wszystkie możliwe permutacje wybierając to o kryterium najkrótszych odcinków prostych.

optymalna kolejnosc punktow wedlug najkrotszych odcinkow

Krok 2

Ustalamy planowaną trasę drogami z użyciem Google API*. Potrzebujemy do tego klucz API Google Maps. Dzięki temu otrzymamy zbliżony do rzeczywistego czas przejazdu po drogach w najszybszym wariancie między kolejnymi punktami trasy.

klucz api google maps

Wyznaczona trasa będzie przebiegała w ten sposób.

zarzadzanie flota - wyznaczona trasa

* Na potrzeby wyznaczania tras samochodów >3,5 T stosuje się inne API

Krok 3

Wyznaczamy całkowity dystans, czas przejazdu i koszt.

calkowity dystans, czas przejazdu i koszt

Wnioski

Całkowity czas transportu, bez uwzględniania czasu na rozładunek, tankowanie, wynosi ok. 7 godzin. Zatem nasuwa się wniosek, że jeden kierowca nie jest w stanie obsłużyć całej trasy w trakcie 8 godzinnego dnia pracy. Mając tą wiedzę logistyk jest w stanie zmodyfikować założenia, na przykład rozdzielając trasę na dwóch kierowców.

Korzyści

Dzięki zastosowaniu Alteryx w planowaniu tras możemy ograniczyć ryzyka, koszty oraz lepiej wykorzystywać zasoby. Przedstawiony scenariusz jest uproszczony, ale elastyczność Alteryx pozwala na uwzględnienie dodatkowych zmiennych i tworzenia analizy opartej o scenariusze. Logistyk w ciągu kilku minut jest w stanie wykonać złożony proces analityczny, a w rezultacie znacznie podnieść jakość swojej pracy i usprawnić stabilność procesów w logistycznych w swojej firmie.

,
No items found.