Blog
1.6.2021

Wykresy – 10 sposobów na prezentację danych

Spis treści:
Tagi:
No items found.
Klient:
Autor:

Wizualizacja pomaga w interpretacji dużej ilości informacji

Zbieranie danych jest ważnym zadaniem w każdej organizacji, ale zrozumienie ich jest jeszcze ważniejsze w celu wykorzystania tych informacji do wdrożenia nowych pomysłów czy chociażby wzmocnienia istniejących praktyk. Liczby, zwłaszcza w dużych ilościach, mogą wydawać się trudne do uchwycenia. Nasz mózg przetwarza obrazy dużo szybciej niż tekst, dlatego wizualizacja danych daje możliwość ustanowienia wyższych standardów w sposobie organizacji i prezentacji informacji. Najszybszym i najłatwiejszym sposobem zrozumienia danych jest ich przedstawienie w formie wykresów i diagramów. W tym wpisie omawiamy różne typy wykresów, ich zalety oraz dlaczego są one ważne dla wizualizacji danych.

Skuteczne wyjaśnienie informacji

W kontekście wizualizacji biznesowych, wykres jest bardziej abstrakcyjny i skupia się na wizualizacji wartości ilościowych, podczas gdy diagram może również wizualizować informacje jakościowe, aby zilustrować struktury, relacje, sekwencje, itp. Dostarczenie szerokiej gamy wykresów i diagramów, z których wszystkie są w stanie podkreślić różne aspekty zebranych informacji, pozwala odbiorcom spojrzeć na dane z różnych perspektyw i samodzielnie zdecydować o ich znaczeniu. Wykorzystanie odpowiedniego narzędzia pomoże dostrzec i przeanalizować informacje w sposób, który jest zarówno znaczący, jak i łatwy do zrozumienia.

Różne reprezentacje graficzne

Ważne jest, aby korzystając z szerokiej gamy dostępnych wykresów, upewnić się, że cenne informacje nie zostaną pominięte, przeoczone lub ich właściwy odbiór nie będzie zakłócony. Dzięki odpowiedniej wizualizacji organizacje mogą szybko przeanalizować kluczowe wskaźniki firmy i to, w jakim kierunku firma zmierza. Pozwala to na szybkie podjęcie decyzji, przy mniejszym zapotrzebowaniu na zasoby.

scatter plot

Rodzaje wykresów

Istnieje niezliczona ilość różnych rodzajów wykresów, a każdy z nich ma inne zastosowanie. Często najtrudniejszą częścią tworzenia wizualizacji jest określenie, który typ wykresu jest najlepszy dla danego zadania. Pomocny może się okazać wizualny słownik Financial Times, który uporządkował większość stosowanych wizualizacji na 9 głównych kategorii w podziale na funkcje, które realizują.

Wyróżniamy 8 podstawowych funkcji, które realizują określone typy wizualizacji:

  1. prezentacja odchyleń (np. do planu, średniej) – wykorzystywana również do pokazania sentymentu, zestawienia dwóch przeciwstawnych kategorii
  2. pokazanie zależności
  3. prezentacja pozycji w rankingu
  4. sprawdzanie jak dane są rozmieszczone
  5. pokazanie zmiany w czasie
  6. porównywanie wartości między grupami
  7. pokazanie relacji części do całości
  8. patrzenie na dane geograficzne

Wszystkie podstawowe formy prezentacji danych są możliwe do zbudowania w programie Excel, Arkuszach Google oraz przeznaczonych do tego narzędziach do wizualizacji takich jak Tableau, Power BI, Qlik, Looker Studio czy Python i R. Możesz skorzystać z naszej bezpłatnej Bazy wiedzy Tableau i zacząć tworzyć interaktywne wykresy w darmowym Tableau Public.

1. Wykres słupkowy (Bar Chart)

To podstawowa i bardzo popularna forma wizualizacji, ponieważ łatwo komunikuje wartość poprzez pozycję. Wykres słupkowy jest powszechnie używany do porównywania kilku kategorii. Wykres ten przedstawia dane za pomocą słupków o różnej długości. Słupki mogą być zorientowane pionowo lub poziomo. Jedna oś przedstawia porównywane kategorie, podczas gdy druga oś reprezentuje wartość każdej z nich. Długość każdego słupka jest proporcjonalna do wartości liczbowej lub procentowej, którą reprezentuje.

W naszym artykule możesz przeczytać więcej o zastosowaniu wykresu słupkowego.

wykres słupkowy

2. Wykres kolumnowy (Column Chart)

Wykres kolumnowy to rodzaj wykresu słupkowego, który wykorzystuje pionowe słupki do pokazania porównania między kategoriami. Jeśli coś może być policzone, może być wyświetlone na wykresie kolumnowym. Jego głównym celem jest zwrócenie uwagi na całkowite liczby, a nie na trend. Warto go zaprezentować w celu porównania różnych wartości obok siebie oraz podkreślenia różnic między nimi. Może też być wykorzystany do prezentacji szeregów czasowych.

wykres kolumnowy

Kolumnowy skumulowany

wykres skumulowany

Kolumnowy skumulowany do 100%

wykres skumulowany do 100%

3. Histogram (Histogram)

Histogram jest specjalnym rodzajem pionowego wykresu słupkowego, który przedstawia dane liczbowe i ich rozkład częstości. Chociaż histogramy są typową formą wykresów słupkowych, koncepcja ta może być również stosowana do wykresów liniowych i innych konstrukcji opartych na wykreślaniu dwóch osi.

Histogram przedstawia dane ciągłe w uporządkowanych prostokątnych kolumnach. Zazwyczaj nie ma przerw pomiędzy kolumnami. Na pierwszy rzut oka, histogramy wyglądają podobnie do wykresów słupkowych. Jednak istnieje między nimi kluczowa różnica. Wykres słupkowy reprezentuje dane kategoryczne, a histogram – dane ciągłe.

histogram

4. Wykres liniowy (Line Graph)

Jest potężnym narzędziem wizualnym, ponieważ pokazuje ogólny trend w sposób jasny i zwięzły. Najczęściej wykorzystywany do prezentacji zmiennych w czasie, dlatego jest szczególnie użyteczny w obrazowaniu szeregów czasowych. Przesunięcie linii w górę lub w dół pomaga podkreślić odpowiednio pozytywne i negatywne zmiany. Może również ujawnić ogólne trendy, aby pomóc dokonać przewidywań lub projekcji przyszłych wyników. Wykres liniowy warto stosować gdy chcemy pokazać wspomniane trendy, dokonać przewidywań na podstawie historii danych w czasie, czy porównać trendy dla różnych kategorii w tym samym okresie czasu.

W naszym artykule możesz przeczytać więcej o zastosowaniu wykresu liniowego.

wykres liniowy

5. Wykres pudełkowy (Box and Whisker Plot)

Wykres pudełkowy jest głównie używany w analizie danych objaśniających, szczególnie w analizie rozkładu. Wyświetla on dane liczbowe poprzez ich kwartyle i podsumowuje wiele rozkładów poprzez pokazanie mediany (środka) i zakresu danych min-max. Pomaga zaobserwować zgrupowania oraz elementy odstające tzw. outliers.

Obszerny artykuł o tym jak interpretować znajdziesz pod tym linkiem : wykres pudełkowy.

wykres pudełkowy

6. Wykres obszarowy (Area Chart)

Wykresy obszarowe przedstawiają zmiany jednej lub kilku wielkości w czasie. Wykres obszarowy różni się od wykresu liniowego, ponieważ obszar pomiędzy osią x a linią jest wypełniony kolorem. W ten sposób wykresy obszarowe dają poczucie ogólnej objętości.

Pomimo tego, że wykresy liniowe i obszarowe wspierają ten sam typ analizy, nie zawsze mogą być używane zamiennie. Wykresy liniowe są często używane do przedstawiania wielu zestawów danych. Wykresy obszarowe nie mogą wyraźnie przedstawiać wielu elementów kategorii, ponieważ wykresy obszarowe pokazują wypełniony obszar poniżej linii.

wykres area chart

7. Diagram lub mapa drzewa (Treemap)

Treemap jest wizualizacją służącą do wyświetlania hierarchicznej struktury z zagnieżdżonymi prostokątami. Dane są zorganizowane jako gałęzie i podgałęzie. Treemapy wyświetlają ilości dla każdej kategorii i podkategorii poprzez wielkość obszaru prostokąta. Mapy drzew są kompaktową i oszczędzającą miejsce opcją wyświetlania hierarchii. Świetnie nadają się również do porównywania proporcji pomiędzy kategoriami poprzez wielkość ich obszaru. W ten sposób dają natychmiastowe poczucie, które kategorie są najważniejsze.

wykres mapa drzewa

8. Wykres kołowy (Pie Chart)

Wykres kołowy jest najprostszym ale niekoniecznie najbardziej efektywnym narzędziem wizualnym do przedstawienia proporcji różnych klasyfikacji. W przeciwieństwie do wykresów liniowych, nie mogą one pokazywać zmian w czasie. Wykres kołowy jest przydatny gdy chcemy pokazać udział danej kategorii do całości. Nie sprawdzi się gdy chcemy zaprezentować zbyt wiele kategorii na raz.

wykres kolowy
wykres kolowy udzial calosci

9. Mapa cieplna (Heatmap)

Mapa cieplna różni się od zwykłej tabeli tekstowej tym, że zawartość komórki jest wypełniona kolorem na podstawie wielkości danej miary na przecięciu tworzących ją wymiarów. Pozwala łatwiej zaobserwować wzorce i właściwości zjawisk niż klasyczna tabela tekstowa. Często nie stosuje się etykiet wartości, a jedynie sam kolor.

mapa cieplna

10. Mapa

Bardzo intuicyjna forma gdy mamy do czynienia z danymi geograficznymi lub kwestią geolokalizacji. Wyróżniamy wiele rodzajów map ale najpopularniejsze są mapy punktowe i kartogramy (obszary). Jeśli chcesz poznać więcej możliwości Tableau w zakresie tworzenia map. Zobacz nasze pozostałe artykuły.

Mapy w Tableau

kartogram
kartogram

Używanie wykresów do wizualizacji danych może być nieocenione. Pomagają widzom zrozumieć dane liczbowe przedstawione w estetyczny i łatwy do interpretacji sposób. Chociaż istnieje wiele różnych rodzajów wykresów, wszystkie służą podobnym celom: pozwalają nam dokładnie przedstawiać złożone informacje i łatwo dostrzegać trendy, które w przeciwnym razie mogłyby pozostać niezauważone. Od wykresów kołowych, przez słupkowe, po wykresy punktowe — użycie wykresu odpowiedniego dla danych może mieć ogromne znaczenie, jeśli chodzi o udostępnianie szczegółowych informacji.

,

Przeczytaj inne
case studies.

Przeczytaj inne posty.

Zobacz inne
webinary.

No items found.