Blog
16.12.2020

Wykres liniowy

Spis treści:
Tagi:
No items found.
Klient:
Autor:

Wykres liniowy

Wykres liniowy (ang. line chart, line graph) przedstawia serie punktów danych wartości osi x i y połączone prostymi odcinkami i ułożone według naturalnej kolejności (np. chronologicznej) wartości na osi x. Dobrze się sprawdza przy prezentowaniu danych ciągłych takich jak zmiany wartości w czasie (rok, miesiąc, dzień), ogólnego trendu (liniowy, wykładniczy, potęgowy, wzrostowy, spadkowy), przy prezentowaniu rozkładu zmiennej (jako alternatywę dla histogramu) lub chcąc pokazać zależności dwóch zmiennych względem siebie (wykreślając np. krzywą regresji).

Mimo swojej prostoty jest to jedna z najefektywniejszych form wizualizacji danych i pozwala na bardzo szybkie zapoznanie się z tendencją kształtowania się danych. Dzisiaj omówimy, jak przygotować taki wykres w Tableau oraz na co powinniśmy zwrócić uwagę przy jego projektowaniu.

Jak zrobić wykres liniowy w Tableau?

Line Graph jako jedna z głównych form wizualizacji jest oczywiście dostępna w menu Show Me.

Przerzucamy nasz wymiar czasowy na Columns, miarę do Rows i wybieramy Line Graph z Show Me. Tableau przekonwertuje naszą datę na zmienną ciągłą i wykreśli linię odpowiadającą kolejnym punktom danych.

Tworzenie wykresu liniowego w Tableau

Nie korzystając z Show Me, przeciągamy datę na Columns, miarę do Rows, wybieramy kształt Line w oknie Marks i konwertujemy datę na format ciągły (continuous).

Wykres liniowy w Tableau bez Show Me

Na co powinniśmy zwrócić uwagę, tworząc wykres liniowy?

1. Na równe odstępy na osi x

Wybierając interwał na osi x, musimy być konsekwentni. Jeżeli zdecydujemy się pokazywać dane w odstępach czasu jednego roku, nie możemy w pewnym punkcie wykresu zmienić tej jednostki i pokazywać danych np. miesięcznych.

Wykres liniowy w sprzedaży

2. Na dostępność danych

Powinniśmy dysponować wszystkimi danymi w naszym szeregu. Jeżeli jakichś danych brakuje, może to zafałszować odbiór wykresu. Do nas należy decyzja co zrobić w przypadku braku danych – możemy ten punkt pominąć lub rozbić wykres na dwie wizualizacje.

Wykres liniowy z brakującymi wartościami

Wykres liniowy, a brakujące wartości

3. Na szerokość samej wizualizacji

Tworząc wykres liniowy, istotna może się okazać szerokość samej wizualizacji. Zależnie od tego, na co chcemy położyć nacisk, możemy nasz wykres:

a) Zwęzić, aby uwidocznić wahania sezonowe:

Wykres liniowy - średnia ruchoma

b) Poszerzyć i skupić się na ogólnym trendzie zmiennej:

Wykres liniowy a trend średniej ruchomej

4. Na rodzaj danych

Poniższy przykład to świetna prezentacja tego, jak nasze wizualizacje nie powinny wyglądać. Dane nie są ze sobą w żaden sposób powiązane, a obrócone etykiety tylko utrudniają odczytanie nagłówków. Jak wspomnieliśmy w pierwszym akapicie, wykres liniowy nadaje się do prezentowania danych ciągłych. W przypadku danych kategorycznych sięgnijmy np. po wykres słupkowy.

Wykres liniowy z danymi podzielonymi na kategorie

   

Wykres słupkowy

5. Na ilość serii danych

O ile wykres liniowy pozwala na porównanie trendów między dwoma lub trzema zmiennymi, o tyle przy większej ilości zmiennych (pięć i więcej), odczytanie informacji będzie utrudnione. W przypadku dużej ilości nakładających się na siebie serii danych dobrym pomysłem jest rozbicie ich na kilka zestawionych ze sobą wizualizacji.

Wykres liniowy z wieloma seriami danych

Wykres liniowy a wiele serii danych

Podsumowanie

Po wykresy liniowe powinniśmy sięgać za każdym razem, ilekroć mamy do przedstawienia zmiany jakiejś wartości w czasie. Pamiętajmy, by uwzględniać przy tym naturalną kolejność wartości osi x, dostosować szerokość naszej wizualizacji zależnie od tego, co mamy do przekazania i unikać dużej liczby zmiennych na pojedynczym wykresie.

,

Przeczytaj inne
case studies.

Przeczytaj inne posty.

Zobacz inne
webinary.

No items found.