Blog
14.1.2021

Wykres kaskadowy w Tableau

Spis treści:
Tagi:
No items found.
Klient:
Autor:

Wykres kaskadowy (albo wodospadowy, ang. waterfall chart) służy do obrazowania wpływu poszczególnych wartości dodatnich i ujemnych na końcową sumę skumulowaną. Wartości te, zależnie od tego, jakimi danymi operujemy, mogą opierać się na kategoriach lub interwałach czasowych. Idealnym przykładem wykorzystania wykresu finansowego mogą być obszary finansowo-księgowe, a szczególnie zwizualizowanie rocznego cashflow albo rachunku zysków i strat.

Jak zrobić wykres kaskadowy w Tableau?

Jest to kolejna z wizualizacji niedostępnych w Show Me.

Stworzenie wykresu będzie wymagało od nas nałożenia na siebie kilku pól kalkulowanych (w tym tablicowych, o których piszemy więcej pod tym likiem: table calculations).

Krok 1 – Tworzenie wykresu słupkowego

Zacznijmy od początku, czyli standardowego wykresu słupkowego. Zadbajmy na tym etapie o prawidłową, chronologiczną lub naturalną kolejność naszych danych.

Wykres kolumnowy - sprzedaż w czasie

Dwa miesiące mają wartość ujemną – posłużą za ciekawy przykład.

Krok 2 – Tworzenie kalkulacji tablicowej

Następnie z menu podręcznego miary tworzymy na niej kalkulację tablicową – sumę skumulowaną (Running Total). Pokaże nam się zysk skumulowany w okresie od stycznia do grudnia.

Sprzedaż w czasie - suma skumulowana

Krok 3 – Zmiana kształtu słupków na Gantt

Następnie z poziomu Marks Shelf zmieniamy kształt ze słupków na Gantt. Otrzymujemy schodkowy wykres przedstawiający sumę kroczącą.

Wykres schodkowy - suma skumulowana

Krok 4 – Tworzenie pól kalkulowanych

To, co musimy teraz zrobić, to pokazać miesięczne różnice poprzez wysokość słupków dla wszystkich naszych miesięcy. W tym celu tworzymy pole kalkulowane w oparciu naszą wybraną miarę (w tym przykładzie jest to Profit) z wartościami ujemnymi.

Pole kalkulowane - ujemny profit

Krok 5 – Umieszczenie utworzonego pola w Marks Shelf

Po umieszczeniu naszego nowo utworzonego pola w Marks Shelf, a konkretnie na Size, naszym oczom pokaże się końcowy efekt wykresu kaskadowego.

Wykres waterfall - sprzedaż w miesiącach

Krok 6 – Formatowanie

Aby poprawić odbiór naszego wykresu, możemy dodać dodatkowe formatowanie. Nad każdym słupkiem umieściłem etykiety z zyskiem dla konkretnego miesiąca. Dodatkowo dane z ujemnymi wartościami zostały pokolorowane na czerwono.

Wykres waterfall - wersja końcowa - sprzedaż w miesiącach

Krok 7 – Dodanie sumy całkowitej

Jeżeli chcielibyśmy być poprawni, możemy pójść o krok dalej. Wykres kaskadowy powinien pokazywać sumę całkowitą (biegnącą od 0) dla ostatniego miesiąca/kategorii. Aby to zrobić, możemy dodać sumę całkowitą. Z poziomu Analysis wybieramy Totals, a następnie Show Row Grand Total. Pojawi się nowy słupek obrazujący sumę całkowitą dla końca roku.

Wykres waterfall z sumą końcową dla ostatniego miesiąca

Alternatywnie, jeżeli chcemy pokazać sumę całkowitą w grudniu, zamiast nowego słupka musimy zmodyfikować naszą kalkulację z ujemnym zyskiem. Kalkulacja pokazana niżej sprawdzi, czy miesiąc ma numer 12 w aktualnym widoku i jeżeli tak zwróci zysk dla wszystkich miesięcy. Korzystamy tutaj z jednej z funkcji Level of Details.

Pole kalkulowane - ujemny profit i całkowita suma dla ostatniego miesiąca

Otrzymamy następujący efekt:

Wykres waterfall z sumą końcową

Kiedy używać wykresu kaskadowego?

Jak już wspominałem wyżej, wykresy typu waterfall sprawdzą się w świecie finansowym, ale nie tylko. Zastosowanie może znaleźć także w działach zakupów, sprzedaży, czy HR. Poniżej przedstawiamy typowe use case’y dla tego typu wykresu:

  1. Śledzenie zmian zysku w ciągu roku
  2. Kontrola przepływów pieniężnych w ciągu roku
  3. Wizualizacja rachunku zysków i strat
  4. Analiza stanu magazynowego produktów w ciągu roku
  5. Śledzenie zmian w budżecie
  6. Śledzenie zmiany wartości produktu
  7. Śledzenie rotacji pracowników

Kiedy zrezygnować z wykresu kaskadowego?

Zaleca się unikanie wykresu typu „waterfall” w sytuacji, gdy mamy dodatkowe kategorie danych do uwzględnienia. W celu uniknięcia efektu, który został zaprezentowany na rysunku poniżej, mamy możliwość podzielenia naszej wizualizacji na poszczególne kategorie lub zastosowania alternatywnych rozwiązań, takich jak skumulowany wykres kolumnowy lub liniowy z podziałem na poszczególne kategorie.

Wykres kaskadowy - wiele kategorii danych
Skumulowany wykres słupkowy - zmiana zysku w podziale na segment klientów
Wykres liniowy - zmiana zysku w ciągu roku w podziale na segment

Podsumowanie

Wykres kaskadowy to bardzo użyteczna, intuicyjna forma wizualizacji danych, która zapewnia więcej informacji niż standardowy wykres kolumnowy albo wykres liniowy. Sprawia to, że w niektórych działach organizacji może okazać się nie do zastąpienia.

,

Przeczytaj inne
case studies.

Przeczytaj inne posty.

Zobacz inne
webinary.

No items found.