Case Study
10.3.2023

LG Electronics Polska i PHD: Efektywne raportowanie dużych kampanii marketingowych

Spis treści:
Tagi:
Case Study
E-commerce
Integracja danych
Klient:
Autor:
Podczas współpracy z domem mediowym PHD Media Direction naszym zadaniem było wdrożenie rozwiązań Business Intelligence, które zautomatyzują raportowanie kampanii performance dla jednego z ich klientów — LG Electronics Polska. Dzięki wykorzystaniu Tableau udało się osiągnąć założone cele oraz raportować dane z wielu źródeł za pomocą przystępnych w odbiorze dashboardów.

Wyzwanie klienta — sprawne raportowanie kampanii reklamowych

Projekt automatyzacji raportowania jest efektem trójstronnej współpracy — domu mediowego PHD Media Direction, LG Electronics Polska oraz Vizyble. Naszym głównym celem było stworzenie procesów za pomocą odpowiednich narzędzi, które usprawnią codzienną pracę specjalistów, ujednolicą dane z wielu źródeł oraz przyspieszą czas przygotowywania raportów. Praca tylko w Excelu powodowała poświęcenie czasu specjalistów ds. marketingu na raportowanie, zamiast na pracę strategiczną i kreatywną oraz planowanie dalszych przedsięwzięć.

Kamil Rentflejsz, inicjator projektu, Digital & E-commerce Marketing Manager w LG Electronics Polska.

„Jednym z kluczowych wyzwań w relacji pomiędzy klientem a domem mediowym jest budowanie jednolitego języka, który łączy koncepcję kampanii przedstawionej w ofercie z jej techniczną egzekucją. Ten drugi aspekt, choć nieco mniej atrakcyjny, odgrywa kluczową rolę w skutecznym wdrażaniu kampanii. Problemy z komunikacją mogą prowadzić do dysonansu poznawczego podczas raportowania wyników kampanii. BI w mojej ocenie rozwiązuje ten problem. Dzięki wsparciu Vizyble codzienna współpraca operacyjna z domem mediowy bardzo się uprościła, co prawie natychmiast przełożyło się na lepsze wyniki prowadzonych kampanii. Mnogość informacji do analizy i czas działania ma ogromne znaczenie, szczególnie przy wysokobudżetowych i zaawansowanych kampaniach reklamowych. Usprawnienie procesu raportowania pozwoliło na wgląd do danych w czasie rzeczywistym i ich dogłębną analizę. Nie tracimy czasu na przygotowywanie raportów, skupiając się na ich analizie. Zapoznajemy się z efektami poszczególnych działań zdecydowanie szybciej i sprawniej, a najważniejsze KPI kampanii, są przedstawiane w ujednolicony sposób”.

Wykorzystane rozwiązania — optymalizacja kampanii i raportowanie

Celem naszej współpracy było zaprojektowanie zestawu narzędzi i procesów, które odciążą dom mediowy w procesie pozyskiwania, przetwarzania i raportowania danych.

Modern data stack z wykorzytsaniem Fivetran

W pierwszej kolejności mieliśmy za zadanie zebrać dane ze wszystkich źródeł, z których korzystała agencja. Na liście znajdowały się m.in.:

  • Digital Campaign Manage,
  • Google ADS,
  • Meta,
  • Adobe Analytics,
  • Google Analytics.

Wykorzystaliśmy do tego celu Fivetran — narzędzie, które korzysta z połączenia API i tworzy znormalizowane tabele. Docelowo nie trzeba ich utrzymywać, ponieważ wszelkie zmiany w schematach są automatycznie aktualizowane. Co równie istotne, pobiera on dane w czasie rzeczywistym.

Działanie Fivetran w Domu Mediowym

W późniejszym etapie replikowaliśmy zebrane dane, które znalazły się w Data Lake na Amazon Redshift. Tam zostały wykonane niezbędne transformacje w taki sposób, aby zasilić raportowanie dla klientów. Hurtownia danych z użyciem chmury obliczeniowej pozwala klientowi nie martwić się o rozmiar aktualnych i przyszłych danych, oferując jednocześnie wysoką wydajność. Wizualizacja danych i raportowanie zostało przygotowane w Tableau, które jest bardzo elastyczne i pozwala tworzyć przejrzyste i dopasowane do potrzeb kokpity.

Raportowanie zostało przygotowane na dwóch poziomach:

  • Zarządczym, skierowanym bezpośrednio do kierownictwa i klientów domu mediowego. Głównym obszarem zrealizowanym w pierwszej fazie były widoki obejmujące całościowe wydatki i kluczowe wskaźniki efektywności kampanii.
  • Marketingowym — ta część widoków jest bardziej szczegółowa i daje możliwość analizowania wyników w różnych przekrojach. Jest to szczególnie przydatne dla specjalistów, którzy potrzebują analizować wyniki w czasie rzeczywistym, aby wprowadzać niezbędne zmiany przy optymalizacji trwających kampanii.

Rezultaty projektu — sprawniejsze realizowanie kampanii marketingowych

Wdrożone rozwiązania pozwoliły skupić się na tym, co jest najważniejsze, uwalniając cenne godziny specjalistów ds. performance. Nowy sposób raportowania i analizowania danych w Tableau skłonił do zadawania bardziej szczegółowych pytań. Wcześniej trudno było uzyskać pełny obraz działań podejmowanych w różnych kanałach. Mimo tego, że wszystkie dane dostępne są w panelach Google Analytics, Meta, Google Ads oraz Campaign Manager, potrzeba zbudowania kompletnego obrazu efektywności wymagała skonsolidowania danych w jedno źródło prawdy. Finalnie udało nam się osiągnąć założone cele – analizy porównawcze między kanałami stały się możliwe, a przejrzyste dashboardy przyczyniły się do efektywniejszego wykorzystywania budżetów reklamowych.

Obecnie brak oczekiwania na rezultaty działań realizowanych w różnych platformach pozwolił na korygowanie kampanii niemal w czasie rzeczywistym. W konsekwencji przełożyło się to na większą wartość dla klientów i mniejsze koszty osiągnięcia celów reklamowych. Automatyczne przepływy danych umożliwiły również włączenie dodatkowych źródeł danych. Dom mediowy zaczął wychodzić poza standardowe raportowanie i wkroczył w nowe obszary analityczne, takie jak dynamiczna segmentacja klientów.

Łukasz Miętus – Account Director w PHD

„W tak dynamicznej branży jak branża marketingu i reklamy, sprawny przepływ informacji może być kluczowym elementem decydującym o wynikach prowadzonych działań. W naszej codziennej pracy często borykamy się z sytuacją, gdzie występuje nagła potrzeba omówienia z Klientem bieżącej sytuacji na rynku lub wydarzeń, które mogą wpłynąć na postrzeganie reklamy. W takich sytuacjach potrzebna była rezerwa czasowa na przygotowanie i zebranie wszystkich niezbędnych danych oraz statystyk. Podczas współpracy z LG zależało nam na tym, aby znaleźć optymalne rozwiązania, które skrócą tę ścieżkę komunikacyjną i pozwolą na jak najpłynniejsze przekazywanie wyników prowadzonych działań. Współpraca z Vizyble sprawiła, że wszystkie niezbędne informacje na temat przeprowadzanych kampanii reklamowych mamy dostępne zawsze w czasie rzeczywistym, co znacząco usprawnia nie tylko raportowanie, ale również analizowanie i optymalizacje kampanii. Teraz możemy łatwiej i szybciej weryfikować dane, ponieważ są one ujednolicone i zebrane w jednym miejscu. Dodatkowo mnogość dashboardów i łatwość filtrowania interesujących nas danych, pozwala spojrzeć na wyniki z różnych płaszczyzn, dzięki czemu ich ocena może być trafniejsza.”

Podsumowanie

Wszyscy lubimy proste rozwiązania. A jeszcze bardziej lubimy rozwiązania, które dają dużo wartości. Najprostszy i niezawodny sposób na integrację danych z serwisów do prowadzenia kampanii marketingowych oferuje nam Fivetran. Narzędzie, które pozwala w ciągu kilku minut zbudować przepływ danych między popularnymi serwisami Google, Facebook, Salesforce i wielu innych źródeł prosto do hurtowni danych. Dzięki dobrze dopasowanym rozwiązaniom Business Intelligence umożliwiliśmy PHD Media Direction oszczędzenie czasu i dostarczenie analiz najwyższej jakości bez dodatkowych zasobów ludzkich.

Spodoba Ci się też: Łatwe raportowanie wyników kampanii Google ADS i Facebook ADS

Przeczytaj również: Skuteczne kampanie marketingowe oparte na danych

,