Blog
18.4.2024

Architektura Tableau Pulse

Spis treści:
Tagi:
No items found.
Klient:
Autor:

Architektura Tableau Pulse

Tableau Pulse przyjemnie rozgaszcza się na platformie Tableau dostarczając sprytnych i elastycznych rozwiązań do warstwy metryk, znanej też jako BI bez interfejsu użytkownika. Przyjrzyjmy się więc w jaki sposób działają warstwy, wokół których został on zaprojektowany.

Architektura Tableau Pulse
Źródło: tableau.com

Warstwa metryk

Prawdziwa wartość danych tkwi we wnioskach, a sztuką jest dostarczanie wniosków z odpowiednim kontekstem biznesowym pracownikom, którzy potrzebują ich do podejmowania solidnych decyzji biznesowych. Właśnie w tym miejscu pojawia się warstwa metryk. Aby dostarczyć trafnych wniosków, warstwa metryk umożliwia analitykom budowę biznesowego słownika metryk lub definicji KPI, które są jednolicie dostępny i można je konsekwentnie wykorzystywać w całej organizacji. Metryki Tableau Pulse zwiększają pewność danych i pomagają w podejmowaniu decyzji opartych na danych, ponieważ są spersonalizowane przez użytkownika końcowego. Ułatwia to pracę analityków i promuje spójność, dostarczając ujednolicone źródło zaufanych danych. Umożliwiają także łatwe samodzielne korzystanie z danych i ich eksplorację.

Warstwa metryk w Tableau Pulse
Źródło: tableau.com

Warstwa metryk jest kluczowym komponentem w Tableau Pulse zasilanym przez Tableau AI, umożliwia analitykom wprowadzenie nowych, wartościowych doświadczeń ich interesariuszom i wprowadzenie danych do każdego zakątka organizacji. Umożliwia ona standaryzację metryk i sposobu ich obliczania w organizacji. Tworzy jedno źródło prawdy dla wszystkich definicji metryk lub KPI dla wszystkich źródeł danych w organizacji. Warstwa metryk znajduje się na wierzchu źródeł danych i napędza narzędzia konsumenckie dla użytkowników biznesowych. Warstwa metryk definiuje:

 • jak wyglądają kluczowe metryki, które są najważniejsze dla użytkowników,
 • co reprezentują dane, w tym semantyka, taka jak to czy wzrost danych jest korzystny czy nie,
 • jak metryki wzajemnie się wiążą.

W Tableau Pulse warstwa metryk może zrozumieć związane z biznesem semantyki dla zapytań użytkownika. To z kolei napędza platformę Insight do lepszego odpowiadania na pytania użytkowników biznesowych „co, dlaczego i co dalej”, gdy pytają o określoną metrykę.  

Aby osiągnąć sukces, warstwa metryk musi być również bezpieczna, skalowalna i personalizowana. Tableau Pulse wykorzystuje opublikowane źródła danych na platformie Tableau korzystając z istniejących funkcji bezpieczeństwa danych, aby zapewnić, że użytkownicy widzą tylko dane, do których są uprawnieni. Ponadto Tableau Pulse rozdziela warstwę metryk na definicje metryk i metryki.

Definicje metryk są konfigurowane przez analityków danych w Tableau i są utrzymywane w warstwie metryk na poziomie witryny. Składają się z zestawu metadanych, które określają znaczenie i kontekst biznesowy metryki, w tym:

 • nazwa metryki,
 • miara i agregacja, a także obliczenia, jeśli miara jeszcze nie istnieje w źródle danych,
 • wymiar czasu używany do orientacji i porównań czasowych,
 • stałe filtry definicyjne wymagane, aby metryka miała znaczenie, np. status = In progres,
 • zestaw powiązanych wymiarów, które pozwalają użytkownikom biznesowym znacząco rozłożyć metrykę, a także dostarczyć platformie Insight punkty skupienia podczas generowania wniosków,
 • dodatkowe metadane, takie jak to, czy wzrost metryki byłby korzystny czy niekorzystny.

Tableau Pulse zapewnia, że istnieje tylko jedna definicja metryki dla zestawu metadanych zapewniając jedno źródło prawdy.

Metryki znajdują się na szczycie definicji metryk lub KPI i obejmują kontekst czasowy i filtrów. Każdy użytkownik mający dostęp do źródła danych może wybrać okres czasu i wartości filtrów dla wymiarów, które go interesują i w ten sposób zacząć śledzić metrykę. Oznacza to, że na jednej definicji metryki może być wiele metryk, co sprawia, że są one wysoce personalizowane. Warstwa metryk Tableau Pulse jest skalowalna – każde zmiany, które trzeba wprowadzić w definicji metryki lub KPI, można wprowadzić raz, a będą one automatycznie stosowane do wszystkich metryk związanych z tą definicją.

Platforma Insights

Platforma Insights w Tableau Pulse jest oparta na warstwie zdefiniowanych metryk i wykorzystuje silnik statystyczny do automatycznego ich analizowania. Ocenia i priorytetyzuje wnioski, a następnie wyraża je w łatwym do zrozumienia języku dzięki wykorzystaniu sztucznej inteligencji generatywnej. Łatwo przyswajalne wnioski zaś odpowiadają na powszechne pytania użytkowników biznesowych dotyczące metryk, które śledzą lub przeglądają. W ten sposób platforma zachęca użytkowników do dalszego eksplorowania danych stawiając im ukierunkowane pytania dostosowane do konkretnych niuansów i smaczków w danych. Począwszy od Tableau 2024.1 zastępuje ona Ask Data.

Platforma Insights
Źródło: tableau.com

Pytania te można pogrupować na znane wzorce analiz, które analitycy wykonują ręcznie dla użytkowników biznesowych. Obejmują one:

 • pytania opisowe: Co stało się z moją Metryką?
 • pytania diagnostyczne: Dlaczego to się stało?
 • pytania predykcyjne: Co może najprawdopodobniej nastąpić?
 • pytania preskryptywne: Jakie działania powinienem podjąć w związku z tym?

Na początek platforma Insights skupia się na pomaganiu użytkownikom odpowiadać na podstawowe pytania opisowe dotyczące metryk, np.:

 • O ile zmieniła się wartość miary od ostatniego okresu lub tego samego okresu w zeszłym roku?
 • Jak kształtuje się tendencja miary w czasie?
 • Które elementy wymiaru przyczyniają się najbardziej do wartości miary?
 • Jakie inne wymiary wpływają na wartość miary w korzystnym kierunku?

Ponadto platforma Insights może alarmować użytkowników o ukrytych zmianach lub anomalii w metrykach, aby mogli lepiej diagnozować problemy, np.:

 • Czy wartość miary jest wyższa lub niższa niż zwykle?
 • Czy wartość miary jest nietypowo skoncentrowana w kilku jednostkach wymiaru?
 • Czy trend miary zmienił się niedawno?
 • Czy są jakieś wykrywalne wyjątkowo wysokie wartości, które wpływają na ogólną wartość miary?

W miarę rozwoju platformy Insights rozszerzy się ona również o automatyczne odpowiadanie na pytania predykcyjne i preskryptywne.

Tableau Pulse przetwarza swoje wyniki w języku naturalnym - wzbogaconym o sztuczną inteligencję - i dostarcza je użytkownikom w formie podsumowań w formie dialogu, poprzez tzw. guided conversations i w przepływie pracy. Użytkownicy biznesowi zadają rzecz jasna pytania biznesowe, a nie dotyczące konkretnych danych. Dla nich nawet ciekawa dla oka wizualizacja, która odpowiada na spersonalizowane zapytania, nie zaspokaja ich potrzeb na dłuższą metę. W przypadku, kiedy na przykład jesteś liderem sprzedaży dla regionu Północno-Zachodniej Polski, zastanawiasz się, która kategoria produktu generuje najnowszy wzrost sprzedaży w województwie zachodniopomorskim. I tutaj z pewnością chciałbyś po prostu otrzymać odpowiedź, która jest jasna, godna zaufania i bezpośrednio odpowiada na Twoje pytanie - uzupełniając ją ewentualnie o wizualizacje dla lepszego zrozumienia. Nie chciałbyś natomiast wpisywać tego zapytania za każdym razem licząc, że system jest wystarczająco inteligentny, aby odpowiedzieć poprawnie i konsekwentnie ani tym bardziej nie chciałbyś eksplorować kilka pulpitów tylko po to, by znaleźć sprzeczne odpowiedzi z powodu kontekstu danych i sposobu filtrowania. Tableau Pulse Q&A przyjmuje takie właśnie podejście. Prosty w obsłudze interfejs, który wykorzystuje formę konwersacyjną właściwą dla strony Insights Exploration, pozwala użytkownikom biznesowym stopniowo ujawniać wnioski w kontekście ich metryki. Użytkownicy w naturalny sposób otrzymują wnioski wraz z wizualnym wyjaśnieniem za każdym razem poprzez sugerowane pytanie, które odzwierciedla to, co wnioski przekazują. To eliminuje ciężar zadawania odpowiedniego pytania, wymyślania sposobu sformułowania, wpisywania go czy zastanawiania się czy w ogóle ufać odpowiedzi.

W taki sposób doświadczenie końcowe użytkowników analityki jest bardziej intuicyjne, angażujące i satysfakcjonujące. Najlepszą częścią jest to, że to rozwiązanie jest dostępne już dzisiaj jako część doświadczenia Tableau Pulse.

Wnioski na platformie Insight są spersonalizowane, wygenerowane przez AI w języku naturalnym dla metryk, które użytkownik śledzi. Podsumowania są dostępne w różnych miejscach w Tableau Pulse dostarczając użytkownikom szybkiego i łatwego przeglądu najnowszej wydajności metryki w różnych aspektach. Oszczędza to czas i energię potrzebne do podjęcia decyzji, które zmiany są najważniejsze i wymagają ich uwagi, zanim zgłębią się dalej w ich przyczyny. Co istotne, Tableau poświęca sporo uwagi i zapewnia wsparcie, by dostarczać odpowiedzi pewnych i godnych zaufania. Platforma Insights wykorzystuje pewne sposoby, by wygenerowane zautomatyzowane wnioski biznesowe były tymi, którym użytkownicy mogą pewnie ufać:

 • usługa Insights rozpoczyna się od wykorzystania standaryzowanych modeli statystycznych do wykrywania faktów dotyczących metryk, które są gwarantowane jako dokładne. Działają one jako prawda obiektywna podczas generowania wniosków.
 • wszystkie wygenerowane wnioski są ograniczone do kontekstu zabezpieczeń danych (tj. ustawień RLS) użytkownika, który dokonał żądania zapewniając, że osoba widzi tylko dane, do których ma uprawnienia.
 • analitycy mają możliwość włączania/wyłączania różnych wniosków wykrywanych dla metryki, dzięki czemu mogą kontrolować, co jest dostarczane użytkownikom.

Next-Gen Experiences

W dzisiejszym świecie do wykonywania zadań i realizacji celów potrzebne są aktualne dane o kluczowych metrykach. Niestety w trakcie pracy większość osób korzysta z różnych narzędzi, bardziej lub mniej popularnych. I dobrze by było, aby trzymać się swojego ustalonego przepływu pracy i nie musieć wychodzić poza tylko po to, by zintegrować potrzebne metryki. Chodzi o to by dane, z których korzystasz pojawiały się w aplikacjach, których zwykle używasz, by nie instalować nieznanych narzędzi, aby uzyskać dostęp do istotnych informacji.

Next-Gen Experiences
Źródło: tableau.com

Tableau Pulse Next-Gen Experiences zwiększa zaangażowanie dostarczając liderom biznesu spersonalizowane wnioski i wskaźniki wydajności bezpośrednio w narzędziach ich codziennej pracy zarówno poprzez email, Slacka, jak i pulpity nawigacyjne Tableau, Salesforce czy inne aplikacje. Tableau Pulse działa niejako jak specjaliści ds. analiz w Twoim zespole. Zapewnia i dostarcza analizy bezpośrednio w Twojej codziennej pracy, abyś mógł zwiększyć wydajność i produktywność całego zespołu. Next-Gen Experiences integruje się z Twoim przepływem pracy, niezależnie od tego, czy to email, Slack, mobilne urządzenie czy komputer stacjonarny. Celem jest dostarczenie Ci danych tam, gdzie i kiedy ich potrzebujesz. To z kolei działa jak zachęta do udostępniania i odkrywania metryk na kształt interakcji wśród społeczności internetowych. Dzięki wsparciu sztucznej inteligencji generatywnej przekształca dane w zwięzłe podsumowania podkreślając istotne trendy, anomalie, zmiany i zapewniając, że kluczowe punkty danych przyciągają uwagę użytkownika.

Mając na uwadze fakt, że wiele takich powiadomień push może być uciążliwych, Tableau Pulse eliminuje ten problem koncentrując się faktycznie na Twoich osobistych potrzebach o danych biznesowych. Dzięki temu unikasz przeciążenia informacją i masz dostęp do treści dostosowanej do Ciebie jako użytkownika biznesowego.

Dane, które trafiają do Twojego przepływu pracy, powinny być istotne dla Ciebie, ale powinny też stymulować współpracę i pracę zespołową. Nikt nie pracuje tylko i wyłącznie z własnym zespołem, ale także między-zespołowo i w różnych obszarach z różnymi interesariuszami oraz innymi grupami w organizacji. Twój sukces jest ściśle powiązany z wydajnością Twojego zespołu, a współpraca jest kluczowa dla osiągnięcia celów. W tradycyjnym podejściu osiągnięcie tego poziomu współpracy wymagałoby dedykowanych spotkań, na których zespół dyskutowałby o danych, dzielił się wnioskami i podejmował wspólne decyzje. Z kolei w Tableau Pulse otrzymywanie istotnych, dobrze skomentowanych i inteligentnych strumieni danych, np. na Slacku umożliwia usprawnioną współpracę i pracę zespołową.

Przeanalizujmy teraz Twój przepływ pracy po wdrożeniu Tableau Pulse.

W typowy dzień roboczy rano Twoja skrzynka email sygnalizuje nową wiadomość od Tableau Pulse. Otwierając ją odkrywasz nieoczekiwaną zmianę w kluczowej metryce, którą stale obserwujesz. Wiadomość email zawiera jasne podsumowanie informujące o trendzie. Zaciekawiony chęcią zrozumienia przyczyny decydujesz się na dokładniejsze zbadanie danych zadając pytanie dotyczące konkretnej danej. Chcesz dowiedzieć się, co powoduje ten trend, by zrozumieć, co najlepiej zrobić, aby go zmienić. Po otrzymaniu tych wniosków chcesz udostępnić te informacje Twoim kolegom, by też mogli się z nimi zaznajomić. Kilkoma kliknięciami dodajesz kluczowych członków zespołu, aby podzielić się wnioskiem i danymi. Współpraca odbywa się płynnie, a Ty bez opuszczania biurka masz dostęp do danych i wniosków, których potrzebujesz, aby pewnie i świadomie podejmować decyzje biznesowe na czas.

Jako partner Tableau, zespół konsultantów Vizyble służy wsparciem w zrozumieniu możliwości Tableau Pulse oraz opracowaniu spersonalizowanego planu raportowania dostosowanego do Twoich indywidualnych potrzeb. Nasz zespół ekspertów oferuje porady dotyczące konfiguracji początkowej, pomaga w planowaniu wdrożenia oraz strategiach adaptacji użytkowników, abyś mógł w pełni wykorzystać potencjał narzędzia Tableau. Pozwól nam przyspieszyć Twoje osiągnięcia z Tableau Pulse.

,

Przeczytaj inne
case studies.

Przeczytaj inne posty.

Zobacz inne
webinary.

No items found.