Blog
3.4.2024

Co to jest Tableau Pulse?

Spis treści:
Tagi:
No items found.
Klient:
Autor:
Tableau Pulse to narzędzie z pakietu Tableau AI, które z pewnością rewolucjonizuje sposób korzystania z analiz i przyspieszy wyciąganie wniosków zapewniając inteligentne i dostosowane do użytkownika doświadczenia z danymi, oparte na metrykach i na platformie preferowanej przez użytkownika.

W ramach najnowszej aktualizacji z lutego 2024 roku Tableau wprowadziło nową funkcję dla wszystkich użytkowników Tableau Cloud - Tableau Pulse.

Tableau Pulse ułatwia dostęp i zrozumienie danych użytkownikom, którzy nie mają czasu na zgłębianie nowych technologii, potrzebują szybkich wglądów w celu podejmowania natychmiastowych decyzji oraz tych, którzy są zaciekawieni przyczynami leżącymi u podstaw swoich danych. To innowacyjne narzędzie jest zintegrowane bezpośrednio z procesami operacyjnymi pracy użytkowników dostarczając analizy dopasowane do kontekstu, spersonalizowane wglądy w dane, możliwość stawiania pytań w naturalnym języku, co sprawia, że praca z danymi jest znacznie prostsza. Co więcej, Tableau Pulse poszerza sposoby zaangażowania użytkowników poprzez funkcje umożliwiające ustalanie celów, monitorowanie metryk, szczegółową analizę przyczyn oraz zastosowanie danych w praktyce.  

Wizualizacja danych miała być dużym krokiem w kierunku uczynienia danych dostępnymi dla użytkowników biznesowych, którzy nie są specjalistami danych. Warstwa AI pozwala tym samym użytkownikom porozumiewać się z danymi, zadawać pytania i otrzymywać przystępne podsumowania danych, które później są dostarczane w ich codziennych przepływach pracy. Dzięki wykorzystaniu Tableau AI, Tableau Pulse dostarcza dane w sposób bardziej spersonalizowany, inteligentny i uwzględniający kontekst.

Spersonalizowane podejście do analizy danych

W przedsiębiorstwach codziennie gromadzi się znaczne ilości danych, a opracowywanie raportów, które mają zaspokoić potrzeby różnych grup użytkowników, staje się wyzwaniem. Efektem jest często przekaz zbyt ogólny, co może skutkować koniecznością przeszukiwania przez użytkowników zbiorów danych w poszukiwaniu potrzebnych informacji, co bywa procesem długotrwałym i frustrującym.

Tableau Pulse zmienia to dostarczając podsumowania danych wraz z przepływem pracy. Dzięki możliwości dostosowania strony głównej z wyświetlanymi metrykami, użytkownik ma możliwość skonfigurowania interfejsu, który w intuicyjny sposób prezentuje najistotniejsze dla niego wskaźniki, przypominając w swej strukturze newsfeed. System ten uczy się z czasem, które dane są dla użytkownika priorytetowe, zapewniając tym samym coraz bardziej spersonalizowane i skuteczne narzędzie analityczne.

Obraz zawierający tekst, zrzut ekranu, Czcionka, Strona internetowaOpis wygenerowany automatycznie
Źródło: tableau.com

Integracja z istniejącymi narzędziami biznesowymi

W środowisku biznesowym, gdzie użytkownicy korzystają z obszernej gamy aplikacji dla różnych zadań, efektywne monitorowanie kluczowych wskaźników wydajności (KPI) często stanowi wyzwanie. Notoryczne przełączanie między systemami nie tylko jest czasochłonne, ale także zwiększa prawdopodobieństwo przegapienia istotnych informacji. Te przeszkody mogą również skomplikować proces wymiany wiedzy i danych, co z kolei wpływa na zdolność organizacji do efektywnego adaptowania się do zmiennych warunków rynkowych.

Tableau Pulse rozwiązuje te problemy dostarczając istotnych danych bezpośrednio w narzędziach, które już są używane przez użytkowników. Dzięki temu można uzyskać potrzebne metryki bez przerywania pracy, a wnioski można przechowywać w narzędziach, z których korzysta się najczęściej. To oznacza, że żadne ważne wnioski nie zostaną przegapione, a dane mogą być łatwo udostępniane w całej firmie.

Obraz zawierający tekst, zrzut ekranu, oprogramowanie, numerOpis wygenerowany automatycznie
Źródło: tableau.com

Przyspieszenie analizy danych dzięki Tableau AI

Proces analizy danych często okazuje się być złożonym i czasochłonnym zadaniem, które wymaga od użytkowników inwestycji znacznych ilości czasu w celu identyfikacji trendów i wyciągania wniosków. Dodatkowe trudności pojawiają się, kiedy pojawia się wyzwanie dobrego sformułowania pytań, które mogą zostać skierowane do zbiorów danych, co może wpływać na opóźnienia w podejmowaniu decyzji i spadek produktywności.

Tableau Pulse ułatwia i przyspiesza pracę z danymi poprzez zaawansowaną automatyzację analizy i intuicyjne przedstawianie wyników w formie zrozumiałej dzięki użyciu naturalnego języka. Przejście od pytania „co” do „dlaczego” staje się prostsze dla użytkowników, gdyż narzędzie to nie tylko automatycznie identyfikuje ważne wnioski, ale również sugeruje odpowiednie pytania, które mogą być kluczowe w analizie. Co więcej, dzięki wykorzystaniu technologii Tableau AI, wnioski te są prezentowane w sposób konwersacyjny, umożliwiając użytkownikom podejmowanie trafnych decyzji, bez konieczności angażowania się w manualną analizę danych.

Obraz zawierający tekst, oprogramowanie, Strona internetowa, CzcionkaOpis wygenerowany automatycznie
Źródło: tableau.com

Sztuczna inteligencja w Tableau AI

Wraz z rosnącym zastosowaniem sztucznej inteligencji generatywnej, pojawia się możliwość dostarczania odpowiedzi na trudne pytania, które brzmią tak, jakby pisał je człowiek. Tableau AI wykorzystuje tę technologię, aby pomóc wszystkim rozwijać kulturę danych i dotrzeć do większości pracowników, którzy obecnie nie korzystają z narzędzi danych do podejmowania decyzji. Salesforce stawia na zaufanie i bezpieczeństwo - przez ostatnie sześć lat pracowali nad tym, aby ich AI działała etycznie i odpowiedzialnie.

Tableau AI zapewnia pakiet funkcji opartych o zaufaną sztuczną inteligencję, które służą zarówno do przewidywania, jak i generowania treści w ramach platformy Tableau. Celem jest uczynienie analizy danych bardziej przystępną i szeroko dostępną, co z kolei pozwala na szybsze osiąganie korzyści i ograniczenie rutynowych czynności dla analityków danych dzięki inteligentnym rekomendacjom. Co więcej, opierając się na Einstein Trust Layer, Tableau AI umożliwia administratorom wdrażanie etycznych i bezpiecznych rozwiązań opartych na zaawansowanych technologiach GPT, chroniąc jednocześnie bezpieczeństwo i prywatność danych. Użytkownicy biznesowi mogą więc otrzymywać inteligentne, spersonalizowane i kontekstowe wnioski w przepływie pracy dzięki Tableau AI.

Podłączanie do Tableau Pulse

Tworzenie metryki z danych za pomocą Tableau Pulse jest teraz stosunkowo łatwym zadaniem. Przede wszystkim Tableau Pulse musi zostać włączony w ustawieniach strony Tableau Cloud i co ważne tylko użytkownicy z uprawnieniami administratora mogą to zrobić.

Dodatkowo istnieje możliwość włączenia Tableau AI, aby aktywować funkcjonalność generatywnego AI - aby Pulse mógł podsumowywać kluczowe wnioski z metryk w języku naturalnym.

Po aktywowaniu ustawienia, będąc w roli Creator lub Explorer można rozpocząć tworzenie metryk.

Tableau Pulse: Rewolucja w analizie danych dla wszystkich

20 lat temu Tableau rewolucjonizowało świat analizy zmieniając sposób, w jaki miliony ludzi mogły łatwo przeglądać i rozumieć swoje dane. Teraz Tableau Pulse zasilane przez Tableau AI, ma zamiar ponownie przekształcić branżę poprzez wprowadzenie zupełnie nowego doświadczenia skupionego na konsumentach analiz umożliwiając każdemu stanie się naprawdę opartym na danych w tej nowej erze analiz.

Tableau Pulse jest produktem stosunkowo świeżym, który najprawdopodobniej będzie potrzebować dużo uwagi i wysiłków do dalszego rozwoju i ulepszania. Tableau komunikuje wprost, iż w dalszych planach na 2024 rok zamierza wzbogacać Pulse o dodatkowe funkcje, które dostarczą jeszcze większej wartości dla użytkowników, m.in.:

• dostęp do Pulse za pośrednictwem aplikacji mobilnej Tableau,

• dodatkowa analiza i wnioski,

• cele i progi dla metryk,

• dodatkowe rodzaje metryk (np. wsparcie dla roku fiskalnego).

Lista prawdopodobnie będzie modyfikowana na podstawie opinii, które będą z czasem zgłaszane.

Jako partner Tableau, konsultanci Vizyble pomogą Ci zinterpretować scenariusze użycia Tableau Pulse i stworzyć spersonalizowaną mapę raportowania dostosowaną do Twoich konkretnych potrzeb. Nasi eksperci dostarczą wskazówek odnośnie konfiguracji wstępnej, doradzą w planowaniu wdrożenia, strategiach adaptacji użytkowników i nie tylko, aby zapewnić maksymalne wykorzystanie możliwości Tableau. Pozwól nam pomóc Ci przyspieszyć Twój sukces z Tableau Pulse.

,
No items found.