Case Study
17.4.2023

Akademia WSB: Wdrożenie Tableau Cloud

Spis treści:
Tagi:
Case Study
Tableau
Wizualizacja danych
Klient:
Autor:

Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej

Akademia WSB to renomowana uczelnia akademicka oferująca różnorodne programy studiów, w tym 25 kierunków na poziomie licencjackim, magisterskim i doktoranckim. Uczelnia posiada 7 uprawnień do nadawania stopnia doktora habilitowanego i doktora w różnych dziedzinach naukowych. Kształcenie odbywa się w siedzibie w Dąbrowie Górniczej oraz w lokalizacjach zamiejscowych, zapewniając dostęp do edukacji na terenie kilku miast. Akademia WSB posiada prestiżowe akredytacje i członkostwa, co potwierdza wysoką jakość programów studiów. Uczelnia cieszy się również uznaniem w rankingach, zajmując wysokie pozycje w Rankingu Szkół Wyższych – Perspektywy 2022 oraz Rankingu Programów MBA Perspektywy 2021, co świadczy o jej znaczącym miejscu w polskim systemie szkolnictwa wyższego.

Projekt wdrożenia Business Intelligence — Tableau

Nasz zespół odnotował sukces w realizacji projektu wdrożenia Tableau w imponująco krótkim czasie, bo niespełna 4 miesiące. Głównym celem tego projektu było usprawnienie zarządzania, podejmowania decyzji oraz gromadzenia i analizy danych w różnych działach Akademii. Skupiliśmy się na kluczowych dziedzinach Uczelni, które obejmowały:

 • Dział rekrutacji,
 • Dział marketingu,
 • Dziekanat,
 • Kwesturę
 • Dział logistyki procesu dydaktycznego.

W ramach wdrożenia Tableau skupiliśmy się na obszarach obejmujących dane finansowo-księgowe, ankietowe, zarządzanie relacjami z klientami (CRM), e-learning Moodle, Google Analytics oraz dane dotyczące studentów i kandydatów na studia. Na podstawie tych danych zidentyfikowano kilkadziesiąt pytań biznesowych, na które należało znaleźć skuteczne odpowiedzi i przedstawić je za pomocą profesjonalnie przygotowanych raportów.

Harmonogram działań

Nasze działania zostały zaplanowane tak, aby zapewnić efektywne wdrożenie narzędzi BI w wyznaczonym czasie. Harmonogram działań obejmował następujące etapy:

 • Analiza przedwdrożeniowa, w tym spotkania z klientem w celu omówienia potrzeb biznesowych.
 • Ustalenie sposobu postępowania z informacjami wrażliwymi.
 • Analiza dostępnych źródeł danych.
 • Budowa modeli danych, zapewniających spójne gromadzenie danych z różnych źródeł.
 • Tworzenie raportów, umożliwiających prezentację i analizę zgromadzonych danych.
 • Przeprowadzenie testów oraz konsultacje, aby upewnić się, że rozwiązania spełniają oczekiwania klienta.
 • Szkolenie personelu uczelni w zakresie korzystania z narzędzi BI.
 • Wdrożenie narzędzi, aby były gotowe do pełnego użytku.
 • Wsparcie techniczne po realizacji projektu, zapewniające kontynuację działania narzędzi oraz pomoc w razie potrzeby.

Zastosowane rozwiązania

W ramach wdrożenia narzędzi BI wykorzystaliśmy zaawansowane technologie, w tym narzędzia analityczne oraz platformę raportową Tableau Cloud. Dzięki nim, pracownicy Akademii WSB zyskali intuicyjne i efektywne narzędzia, które łączą się z danymi zarówno w czasie rzeczywistym jak i w odpowiednich harmonogramach czasowych. Aby uzyskać odpowiedzi na wszystkie postawione pytania biznesowe, opracowano 18 dashboardów analitycznych dostępnych on-line dla wcześniej zdefiniowanej listy osób i stanowisk oraz skonfigurowano je tak, aby zapewnić maksymalne bezpieczeństwo danych.

Jakie korzyści przyniosło wdrożenie Tableau w Akademii WSB?

Wdrożenie technologii Tableau BI w Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej przyniosło liczne korzyści, które można podsumować w następujący sposób:

⇒ Przyspieszenie procesów

Dzięki wdrożeniu Tableau BI Uczelnia znacząco przyspieszyła procesy gromadzenia, analizy i prezentacji danych w czasie rzeczywistym. To umożliwia szybki dostęp do najświeższych informacji i aktualnych danych, co pozwala na błyskawiczną reakcję na zmieniające się trendy i potrzeby.

⇒ Automatyzacja raportowania

Standardowe okresowe procedury ręcznego raportowania zostały zastąpione automatycznym generowaniem raportów na życzenie. Dzięki temu Uczelnia może uniknąć żmudnego i czasochłonnego procesu tworzenia raportów ręcznie, oszczędzając czas i zasoby. Raporty są teraz dostępne w czasie rzeczywistym, co umożliwia szybką analizę i podejmowanie decyzji opartych na aktualnych danych.

⇒ Skuteczne realizowanie celów

Dzięki bardziej efektywnemu zarządzaniu danymi Uczelnia może skuteczniej realizować cele w wielu kluczowych obszarach. Wielowymiarowa analiza danych pozwala na lepsze zrozumienie potrzeb studentów, identyfikację obszarów wymagających ulepszeń i dostosowanie programów edukacyjnych do zmieniających się wymagań.

⇒ Szybka reakcja na trendy

Dostęp do danych w czasie rzeczywistym umożliwia Uczelni natychmiastową reakcję na pojawiające się trendy i zmiany na rynku edukacyjnym. Dzięki temu Uczelnia może szybko dostosować swoje strategie i podejścia, zapewniając konkurencyjność i odpowiedź na oczekiwania studentów i rynku.

⇒ Szkolenia i wsparcie techniczne

Projekt wdrożenia Tableau BI obejmował również szkolenia i wsparcie techniczne dla personelu Uczelni. To zapewnia długotrwały proces optymalnego korzystania z narzędzi BI i umożliwia pracownikom wykorzystanie pełnego potencjału rozwiązań. Dzięki temu Uczelnia może kontynuować rozwój i doskonalenie korzystania z narzędzi analitycznych w przyszłości.

Sukces wdrożenia Tableau BI na Akademii WSB stanowi doskonały przykład efektywnego wykorzystania tych rozwiązań w sektorze edukacyjnym. Nabyte przez nasz zespół doświadczenie przy współpracy z Akademią WSB w Dąbrowie Górniczej stanowi solidną podstawę dla dalszego rozwoju podobnych projektów w branży edukacyjnej w Polsce.

Jeśli zainteresował Cię ten temat i chcesz wdrożyć podobne rozwiązania w swojej organizacji, napisz do nas! Odpowiemy na Twoje pytania i zaproponujemy odpowiednie rozwiązania. Zapraszamy do kontaktu!

,

Przeczytaj inne
case studies.

Przeczytaj inne posty.

Zobacz inne
webinary.