Blog
23.6.2022

Osadzenie raportów Tableau w Salesforce

Spis treści:
Tagi:
No items found.
Client:
Autor:

Salesforce Customer 360

Salesforce działa w oparciu o architekturę multi-tenant. Oznacza to, że wielu klientów co do zasady korzysta z jednej wspólnej technologii (tj. serwer, baza danych, inne usługi pracujące na aplikacji), a wszyscy pracują na najnowszej wersji. Rozdział danych w bazie pomiędzy organizacjami odbywa się już na poziomie samej technologii / aplikacji. Ponadto użytkownik nie musi się martwić o aktualizacje aplikacji lub infrastruktury – odbywają się one automatycznie. Dzięki temu firma może skupić się na działaniach rozwojowych i innowacjach, a nie jedynie na zarządzaniu daną technologią.

salesforce customer 360

Przejęcie Tableau przez Salesforce

1 sierpnia 2019 roku w San Francisco (Kalifornia) za kwotę 15,7 miliardów dolarów Salesforce sfinalizował przejęcie Tableau Software łącząc tym samym najlepszy na świecie CRM z najlepszą na świecie platformą analityczną. Przejęcie Tableau miało swoje uzasadnienie dla Salesforce, które chciało stać się numerem jeden w każdej z kategorii i każdej platformie, której jest dostawcą. Nie powinno więc dziwić, iż Tableau – jako lider wśród platform analitycznych pojawił się na liście życzeń kierownictwa Salesforce. Platforma Salesforce Einstein była przecież postrzegana jako konkurencyjna wobec Tableau. Niemniej jednak, od momentu przejęcia Tableau nadal jest samowystarczalną i samodzielnie działającą aplikacją, podczas gdy to właśnie Salesforce Einstein został przebranżowiony zyskując nową nazwę Tableau CRM. To ono pozostaje głównym narzędziem BI dla całego ekosystemu Salesforce.  

Integracja i jej korzyści

Tableau sprawia, że Salesforce Customer 360 stanie się narzędziem silniejszym niż kiedykolwiek wcześniej, gdyż obok zarządzania danymi klientów i ich prywatności, pozwoli na usprawnienie analizy predykcyjnej. Z drugiej strony połączenie go z funkcjonalnością wiodącego dostawcy BI umożliwi Salesforce zaoferowanie kompletnej platformy analitycznej opartej na sztucznej inteligencji dla każdego użytkownika bez względu na poziom wiedzy analitycznej i umiejętności obsługi narzędzi analitycznych.

Jako część Salesforce, Tableau będzie w stanie przyspieszyć i rozszerzyć swoją misję pomagania ludziom w postrzeganiu i rozumieniu danych. Tableau nadal będzie działać niezależnie pod marką Tableau, koncentrując się na swojej misji, klientach i społeczności.

Synergia z wykorzystaniem obu platform

Współpraca obu partnerów Salesforce i Tableau oraz połączenie ich rozwiązań, z jednej strony chmurowych od strony Salesforce i analitycznych – od strony Tableau, otwierają szeroko nowe możliwości pełnej cyfryzacji procesów zorientowanych w pełni na klienta. Rozwinięty ekosystem Salesforce jest w stanie obsłużyć kluczowe procesy oraz integrację z innymi wyspecjalizowanymi systemami występującymi w danej firmie. Idąc dalej włączając w to Tableau firmy zyskają nowe sposoby i narzędzia do pełnego zrozumienia danych i efektywnego bazującego na nich zarządzania. W ten sposób zachodzi swoista synergia z wykorzystaniem obu platform, CRM oraz BI, która zapewnia maksymalną wartość dla firm.

Od strony praktycznej synergia obu platform będzie różna w zależności od potrzeb. W najprostszy sposób analityka może odbywać się bezpośrednio na danych ograniczonych wyłącznie do źródła Salesforce (Tableau CRM, kiedyś pod nazwą Einstein Analytics). Z drugiej natomiast – pojawia się możliwość integracji Salesforce z innymi systemami zapewniając pełną elastyczność zastosowanego rozwiązania oraz dostarczając pełny 360-stopniowy obraz danego zagadnienia. W kontekście integracji należy tutaj wspomnieć o funkcjonalności, jaką jest osadzanie danych użytych w Tableau w samym Salesforce i to ją opisujemy szerzej w dalszej części artykułu.

Portfolio Tableau

portfolio tableau

Aktualnie portfolio Tableau to tradycyjnie: Tableau Desktop, Prep, Server, Public, Reader oraz aktualnie Tableau CRM, dawniej Einstein Analytics.

Funkcjonalność osadzania widoków Tableau w Salesforce

Omawiając przejęcie Tableau przez Salesforce trudno nie omówić tematu samej już funkcjonalności osadzania widoków Tableau w Salesforce. Opcja ta jest możliwa na stronach Salesforce Lightning za pomocą tzw. komponentu internetowego Tableau Viz Lightning, który jest dostępny w Salesforce AppExchange. Na etapie edycji strony Lightning wystarczy przeciągnąć na nią komponent Tableau Viz Lightning, a następnie podać adres URL widoku Tableau. Widoki Tableau można osadzać z poziomu Tableau Server, Tableau Cloud oraz Tableau Public. Komponent webowy Tableau Viz Lightning obsługuje wszystkie wersje Tableau i tym samym administratorzy i programiści Salesforce mogą w szybki i łatwy sposób zintegrować pulpit Tableau ze stronami Salesforce.

Dodatkowo Tableau Server i Tableau Cloud może zostać skonfigurowany do logowania poprzez SSO (Single Sign-On), dzięki czemu użytkownicy Tableau Lightning nie będą musieli logować się do Tableau za każdym razem, gdy będą odwiedzać stronę Salesforce. Komponent webowy Tableau Lightning zawiera także wbudowaną obsługę filtrowania widoku na podstawie strony rekordów Lightning, na której jest osadzony widok. Komponent pozwala na konfigurację sposobu wyświetlania widoku w Salesforce oraz zapewnia dodatkowe możliwości filtrowania na podstawie wybranych pól Tableau i Salesforce.

Wymagania i uprawnienia

 1. Komponent webowy Tableau Viz Lightning jest zaprojektowany do działania w ramach Salesforce Lightning Experience. Należy tutaj pamiętać, że komponent webowy Tableau Viz Lightning nie obsługuje Salesforce Classic. Chcąc osadzić widok Tableau w Salesforce Classic należy użyć Salesforce Canvas Adapter dla Tableau lub stworzyć własne rozwiązanie z wykorzystaniem kodu Apex i stron Visualforce.  
 1. Do instalacji i konfiguracji Tableau Viz Lightning wymagane są uprawnienia administratora Salesforce.
 1. Kontekstowe i inne zaawansowane filtrowanie widoków w Tableau jest dostępne tylko na stronach Lightning Experience.

Konfiguracja Single Sign-On (SSO)

Planując osadzanie widoków z Tableau Server lub Tableau Cloud dobrze jest pamiętać o skonfigurowaniu SSO w Salesforce (taka konfiguracja wymaga uprawnień administratora Tableau). W ten sposób, gdy użytkownicy zalogują się do Salesforce i otworzą stronę zawierającą osadzony widok Tableau, nie będą musieli ponownie uwierzytelniać się w Tableau. Komponent webowy Tableau Viz Lightning obsługuje tylko SAML jako metodę SSO. SAML IdP używany do uwierzytelniania Tableau musi być albo Salesforce IdP albo tym samym IdP, który jest używany dla danej instancji Salesforce. Ważne: Użytkownicy Tableau Cloud, którzy mają skonfigurowane uwierzytelnianie Salesforce, będą musieli się ponownie uwierzytelnić, aby móc oglądać osadzone wizualizacje w Tableau Cloud.

Instalowanie komponentu internetowego Tableau Lightning

Komponent webowy Tableau Lightning jest dostępny w Salesforce AppExchange.

 1. Pobierz ten komponent z Salesforce AppExchange.
 1. Zainstaluj komponent Tableau Viz Lightning Web Component w swojej organizacji Salesforce.

Dodawanie widoku Tableau do strony Lightning

Po pomyślnym zainstalowaniu komponentu Tableau w swojej organizacji Salesforce możesz użyć komponentu do dodania widoku Tableau do stron Lightning Experience.

 1. W App Launcher
App Launcher
 1. znajdź i wybierz stronę, na której chcesz osadzić wizualizację Tableau. (Na przykład wybierz Sales lub dowolną inną aplikację, która udostępnia stronę główną lub stronę rekordów, na której można osadzić komponent webowy Tableau Lightning).
 1. Kliknij ikonę narzędzi ustawień Setup
setup
 1. Przeciągnij komponent Tableau Visualization z obszaru Custom – Managed na listę komponentów Lightning na górze Page Canvas.
 1. Wybierz widok Tableau do wyświetlenia podając adres URL widoku w polu tekstowym Enter the Viz URL.
 1. Aby znaleźć adres URL widoku na Tableau Server lub Tableau Cloud, kliknij Share na pasku narzędzi i wybierz opcję Copy link w oknie dialogowym Share View. W przypadku Tableau Public skopiuj adres URL widoku z paska adresu w przeglądarce.
 1. W Salesforce użyj opcji dla komponentu Tableau Visualization, aby kontrolować rozmiar widoku oraz to, czy chcesz pokazać pasek narzędzi Tableau oraz czy karty widoku powinny być wyświetlane. Możesz także kontrolować, kiedy pojawia się komponent webowy Tableau Viz Lightning wybierając filtry widoczności komponentu.  

Filtrowanie widoku na podstawie kontekstu strony

Komponent Tableau Lightning obsługuje dwa sposoby filtrowania wizualizacji Tableau i działają one tylko na stronach rekordów Lightning. Filtrowanie nie jest dostępne dla stron Home i App. W przypadku stron rekordów, filtrowanie wizualizacji Tableau może odbywać się automatycznie na podstawie strony, na której jest ona osadzona (filtrowanie kontekstowe). Można również określić pola do filtrowania w Tableau i w Salesforce, aby utworzyć bardziej zaawansowane widoki.

Aby widok był filtrowany na podstawie strony, na której jest osadzony, widok Tableau musi posiadać pole odpowiadające identyfikatorowi strony rekordu. Na przykład, chcąc osadzić widok sprzedaży na stronie użytkownika, który pokazuje tylko sprzedaż dla tego użytkownika, widok Tableau powinien zawierać pole lub parametr, który przechowuje identyfikatory rekordów dla użytkowników.

 1. W danej organizacji Salesforce wybierz stronę rekordu, na której chcesz osadzić widok (np. Users lub Opportunities).
 1. Zedytuj stronę rekordu i skonfiguruj komponent wpisując adres URL widoku Tableau, który zawiera dane, które chcesz wyświetlić. Wizualizacja Tableau musi zawierać pole przechowujące identyfikatory rekordów (np. identyfikatory użytkowników lub kont).
 1. Wybierz opcję Filter visualization based on the page i zapisz zmiany na stronie.

W momencie, kiedy identyfikator rekordu na stronie odpowiada odpowiadającej mu wartości w polu widoku Tableau, komponent Tableau Lightning zastosuje ten filtr. Na przykład, jeśli chcesz osadzić widok Tableau na stronie Account i przefiltrować dla konkretnego konta, widok Tableau musi mieć pole o nazwie Account ID. Komponent Tableau Viz Lightning używa domyślnej nazwy pola, gdy użytkownik łączy się z Salesforce za pomocą Tableau.

Stosowanie filtrów opartych na polach Tableau i Salesforce

Jeśli chcesz mieć większą kontrolę nad filtrowaniem wizualizacji Tableau na stronie rekordów, możesz zmapować pole lub parametr w Tableau do konkretnego pola w Salesforce. Pole lub parametr Tableau musi znajdować się na widoku, który osadzasz. Pole Salesforce także musi być polem kwalifikowanym na stronie, na której osadzasz widok. Jeśli wartości tych dwóch pól są zgodne, komponent wizualizacji Tableau automatycznie przefiltruje widok Tableau.

Aby zastosować zaawansowane filtrowanie, należy dodać komponent Tableau Visualization do strony z rekordami. Na przykład, jeśli masz widok Tableau, który zawiera dane Salesforce związane z informacjami o sprzedaży, możesz dodać ten widok do stron rekordów okazji.

 1. W swoim Salesforce kliknij App Launcher (), znajdź i wybierz Sales (lub dowolną inną aplikację, która udostępnia stronę rekordu, na której można osadzić komponent Tableau Lightning). Na przykład, kliknij zakładkę Accounts. Wybierz dowolne konto z listy All Accounts.
 1. Kliknij narzędzie Setup, a następnie wybierz Edit Page.
setup
 1. Przeciągnij komponent Tableau Visualization z obszaru Custom na listę komponentów Lightning na górę Page Canvas.
 1. Skonfiguruj komponent w następujący sposób:
 • wprowadź adres URL widoku Tableau, który zawiera dane, które chcesz wyświetlić.
 • podaj nazwę pola Tableau, które ma zostać użyte do filtrowania. Pole Tableau musi być nazwą pola w widoku, który osadzasz. Na przykład, widok może zawierać pole User ID.
 • podaj nazwę pola Salesforce, które ma być użyte w filtrowaniu. Możesz wybrać kwalifikowane nazwy pól dla strony z listy rozwijanej. Na przykład, na stronie z rekordem konta można wybrać Owner ID. Gdy wartości z tych dwóch pól pasują do siebie, komponent wizualizacji Tableau automatycznie filtruje widok.
Owner ID
 • zapisz zmiany na stronie.

Jak wykorzystać synergię Salesforce i Tableau najlepiej?

Salesforce umożliwia wykorzystywanie połączeń wielu różnych typów danych, a kolejne łączenie ich z innymi źródłami danych, np. marketingowymi daje nieskończone możliwości. Salesforce i Tableau to potężne technologie. W czasie wielu wdrożeń prowadzonych przez Vizyble spotkaliśmy klientów, którzy już po zakupie narzędzia trafiali do nas z poczuciem, że zostali sami z nowym dla nich wyzwaniem jakim jest nowoczesna analityka. Dlatego wspieramy naszych klientów przekazując im wiedzę metodą warsztatową, oraz staranną dokumentacją. Wierzymy, że samodzielność w analityce Business Intelligence jest możliwa przy odpowiednim transferze wiedzy w trakcie wdrożenia projektu.

Transfer wiedzy rozpoczynamy już przy pierwszym kontakcie z klientem. Jeżeli jesteś zainteresowany możliwościami analizy danych z Salesforce w narzędziach Business Intelligence, to możesz skorzystać z bezpłatnej konsultacji.

,

Przeczytaj inne
case studies.

Przeczytaj inne posty.

Zobacz inne
webinary.

No items found.