Blog
23.4.2020

Raport Power BI versus Tableau Dashboard

Spis treści:
Tagi:
No items found.
Klient:
Autor:
Mateusz Broja

W artykule przedstawię budowę dwóch, niemal identycznych raportów. Będą się jednak różnić sposobem ich wykonania, w dedykowanych do tego programach, tj. Tableau Desktop oraz Power BI Desktop.

Wzór wizualizacji

Docelowo wizualizacja ma się prezentować w sposób przedstawiony na ilustracji poniżej.

wzór wizualizacji

Dashboard zawiera kilka kluczowych elementów i są to:

  • tytuł wizualizacji
  • informacje liczbowe
  • wykres z linią czasu
  • wykres słupkowy
  • prosta tabela z najlepszymi klientami

Każdy z tych elementów zostanie omówiony zarówno z perspektywy użytkownika Tableau, jak i Power BI, aby efektem końcowym było uzyskanie równie funkcjonalnego raportu ze wszystkimi ww. elementami.

Połączenie z danymi

Dane wykorzystane do tworzenia wizualizacji to, znany wśród analityków, Superstore Dataset. Jest on w formacie .xlsx, obsługiwanym zarówno przez jedno i drugie narzędzie.

Tableau Desktop

Łączymy się z danymi z panelu startowego. W przypadku formatu programu Excel nie ma z tym najmniejszego problemu, całość przebiega bardzo sprawnie. Kwestią edycji zajmiemy się w następnym akapicie.

Power BI Desktop

I w tym programie załadowanie danych nie sprawia problemu. W obu przypadkach występuje mnogość możliwości połączeń z plikami, bazami danych czy serwerami, jednak wydaje się że przewagą tutaj mogą być dedykowane bazy nazwane Power Platform oraz szersza współpraca z serwisem Azure, który jest, podobnie jak Power BI, produktem firmy Microsoft.

Tworzenie relacji

Tutaj wydaje się istnieć wyraźna różnica pomiędzy możliwościami obu programów. Na korzyść, jak sądzę, Power BI Desktop. Samo tworzenie relacji nie zawsze jest jednak istotne, gdyż przy danych składających się z jednej lub dwóch tabel, utworzenie relacji pomiędzy nimi nie jest rzeczą trudną, jak w przypadku pliku Superstore. Pokażę połączenie dwóch istniejących tam arkuszy, jednak nie będzie to konieczne do przeprowadzenie analizy profitu. Posiadając jednak wiele różnych tabel, czy to miar czy wymiarów, warto kierować się hurtownianą teorią i to wraz z nią budować relację. Dla przykładu, stworzenie schematu gwiazdy, jest kwestią trywialną w Power BI, podczas gdy Tableau wydaje się być nie na tyle zdolne aby udźwignąć bardziej skomplikowane połączenia tabel, chociaż do dyspozycji mamy fajną opcję join calculations.

Tableau Desktop

Tworzenie relacji dwóch tabel w Tableau Desktop wydaje się być dziecinnie proste i w istocie takie właśnie jest, co daje ogromną przewagę w przypadku szybkiej analizy. Przedstawiony przykład nie ma zastosowania w wizualizacji, gdyż nie jest użyta tam tabela People, ale jak widać, można ją połączyć w dowolny sposób, opierając się o różne kolumny. Do tej dwójki można oczywiście dołączyć tabele kolejne, ale ten widok nie poprawi czytelności i odbioru.

łączenie tabeli People z kolumnami

Power BI Desktop

Łączenia tabel w osobnym widoku wydaje się być na bardzo zaawansowanym poziomie. Łączenie wielu tabel, według wielu schematów, z bardzo wygodnym widokiem, są tutaj ewidentnymi plusami produktu Microsoftu.

widok łączenia wielu tabel w Power BI

Transformacja danych oraz dodanie prostych kalkulacji

Stykamy się tu z największą różnicą pomiędzy działaniem obu narzędzi, a mianowicie transformacją danych. W Power BI przeznaczony jest ku temu osobny edytor, zwany Query Editor, w którym, dzięki dedykowanemu językowi, użytkownik jest w stanie w dowolny sposób transformować dane ze źródła danych. Tableau Desktop nie daje tak rozbudowanych możliwości, jednak pozwala oczywiście na tworzenie przeróżnych kalkulacji i miar. W obu przypadkach, do naszej wizualizacji stworzymy miarę Profit ratio, która to będzie wynikiem dzielenia pomiędzy profitem, a sprzedażą. Do jego utworzenia w Tableau Desktop użyjemy formuły:

Profit ratio = SUM([Profit])/SUM([Sales])

Zaś w Power BI posłużymy się językiem DAX, znanym większości użytkowników, chociażby z Excela. Język ten jest używany z poziomu widoku wizualizacji, nie zaś na etapie transformacji danych w Query Editor, gdzie obsługiwany jest ww. wspomniany dedykowany język M Language. Całość będzie wyglądała tak:

Profit ratio = DIVIDE(SUM(’Orders'[Profit]); SUM(’Orders'[Sales]))

Sposobów na stworzenie nowej miary w Power BI jest znacznie więcej, niż w Tableau. Zamieszczona powyżej formuła nie jest wynikiem ręcznego jej wpisania (w porównaniu do formuły z Tableau), a skorzystania z formuły Quick Measure. Nowe kalkulacje można tworzyć z poziomu Query Editor, z poziomu Data View oraz z poziomu samej wizualizacji i to na kilka sposobów.  Tableau posiada jednak szybką pomoc w postaci tłumaczenia samej funkcji wraz z argumentami i podziałem samych formuł, dzięki czemu zyskuje na czytelności.

Wprowadzanie obiektów tekstowych

Dodawanie oraz późniejsza edycja obiektów w postaci pól tekstowych czy obrazków jest trywialne w obu programach, tym samym nasza nazwa wizualizacji będzie kompletna w przeciągu chwili. Istnieją jednak różnice rozmieszczenia panelu z dodawaniem obiektów.

Tableau Desktop

Po naciśnięciu Text, wpisujemy nazwę naszej wizualizacją, jaką będzie Profit Analysis oraz dowolnie ją edytujemy.
W Tableau dodajemy obiektu już na poziomie Dashboardu z panelu widocznego poniżej.

Wprowadzanie obiektów tekstowych w Tableau Desktop

Power BI Desktop

W Power BI pracujemy z poziomu Strony. Tam pod zakładką Insert, znajdziemy więcej możliwych elementów do wrzucenia na naszą wizualizację, w tym chociażby pomocne Shapes.

Elementy pod zakładką Insert w Power BI

Wykresy słupkowe

Wykresy słupkowe, czy ogólnie wykresy, są jedną z głównych funkcjonalności programów do wizualizacji. W obu programach ich użycie jest intuicyjne, chociaż Power BI wydaje się być programem o bardziej zamkniętej strukturze, jeżeli chodzi o konkretną wizualizację. Istnieje możliwość dodania stworzonych przez użytkowników wizualizacji, ale poprzez wybór wykresu słupkowego pojawiają się konkretne pola do przeciągnięcia tam odpowiednich miar i ich wizualizacji. Opcja Show Me w Tableau Desktop wydaje się być tylko wskazówką dla użytkownika, a cała magia dzieje się tak naprawdę w polu Marks.

Tableau Desktop

Przy tworzeniu wykresu słupkowego wrzucamy wybrane przez nas miary do kolumn wraz z kategoriami do wierszy.

wymiary w kolumnach w Power BI

Następnie z pola Mark wybieramy kształt wykresu (1) oraz dostosowujemy dowolnie wybrane miary (2).

mozliwości wyboru z pola Marks w Power BI

Końcowym efektem będzie wizualizacja widziana poniżej. Całość jest czytelna oraz estetyczna.

Podobnie został stworzony wykres pokazujący oś czasu, który został podzielony na kategorię. Zajmuje on lwią część wizualizacji, w przypadku Power BI, jest on słupkowy, w Tableau liniowy, jednak sam proces jego tworzenia jest taki sam.

Power BI Desktop

W przypadku Power BI sprawa wydaje się być znacznie prostsza. Z pola Visualizations użytkownik wybiera odpowiedni wykres, przeciąga do pola osi (1) kategorię, a do pola wartości (2) Profit oraz Sales.

pola Visualizations w Power BI

Ponownie, całość czytelna i miła dla oka, chociaż brakuje wyświetlonych wartości na wykresie profitu.

wykres w Power BI

Istnieje tu jednak jak widać ogromna różnica w samym zamyśle użycia wizualizacji. Tableau jako program jest całościowym narzędziem do pokazywania różnego rodzaju własności, a Power BI zbiorem pomniejszych aplikacji do tego służących.

Tabele z kalkulacjami w Power BI i Tableau

Tabele w Tableau oraz Power BI stanowią czasem sedno samej wizualizacji, zawierając odpowiednio ważne wskaźniki, czy wartości. W naszej wizualizacji będzie to, wcześniej wspomniany Profit ratio oraz sam Profit, z podziałem na kategorie.

Tableau Desktop

Tworzenie pól w tabelach jest bezsprzecznie jedną z zalet produktu Tableau. Dowolność w jakiej można ustawić i edytować różne miary pozostawia użytkownikowi duże pole do popisu.

Tworzenie pól w tabelach w Tableau Desktop

Wyśrodkowane oraz pogrubione odpowiednie napisy, wraz z miarami w odpowiednim kolorze spełnią zadanie wizualizacji, jako tej mające przykuwać wzrok.

Power BI Desktop

Power BI dysponuje jedynie polem, do którego można wrzucić interesujące nas miary.

przykłady miar w Power BI

Miary te można też oczywiście edytować, jednak w sposób o wiele bardziej ograniczony, aniżeli w przypadku konkurencji.

Lista z ograniczeniem Top

Ograniczenia w postaci pięciu najlepszych klientów można przeprowadzić w wieloraki sposób, jednak tym najpopularniejszym będzie na pewno zastosowanie odpowiedniego filtra. Oba przypadki są one bliźniaczo podobne.

Lista z ograniczeniem Top w Tableau Desktop

 

Lista z ograniczeniem Top w Tableau Desktop

W Tableau Desktop (górna ilustracja) wybieramy, czy chcemy najlepszych, czy najgorszych klientów (1) oraz miarę po której to określimy. W Raport Power BI (dolna ilustracja) wybierzemy filtr Top N (1), oraz tak samo wartość określającą (2).

Złożenie wszystkich wykresów Power BI i Tableau w całość

Ograniczenia jakie stawia Power BI Desktop to brak możliwości tworzenia dashboardów. Jest to dopiero możliwe w wersji serwerowej. Mogą to być jedynie raporty, złożone z wcześniej zbudowanych kafelków. O wiele bardziej praktyczne jest rozwiązanie w Tableau, gdzie każda strona jest pojedynczym wykresem. Nie przeszkadza to jednak w stworzeniu świetnie wyglądających i funkcjonalnych wizualizacji w obu programach. Poniżej przedstawię widok ich obu oraz moją osobistą ocenę doświadczeń z pracy w Power BI oraz Tableau.

Power BI Desktop

Tableau Desktop

,

Przeczytaj inne
case studies.

Przeczytaj inne posty.

Zobacz inne
webinary.

No items found.