Blog
22.11.2019

Tableau Desktop – podstawowa terminologia

Spis treści:
Tagi:
No items found.
Klient:
Autor:
Aleksandra Filipek

Początek przygody z każdym nowym narzędziem warto rozpocząć od zapoznania się ze specyficzną terminologią oraz interfejsem. Postanowiliśmy ułatwić ten proces. Niniejszy artykuł skierowany jest do osób stawiających pierwsze kroki w Tableau Desktop, ale również dla tych, którzy nie do końca mają utrwaloną terminologię. Znajdziecie poniżej opis komponentów interfejsu i najważniejsze pojęcia w Tableau. Tym samym inicjujemy cykl artykułów o podstawowych koncepcjach, które pomogą Wam zacząć pracę z tym narzędziem.

Zatem przejdźmy do rzeczy.

Chociaż interfejs Tableau, na pierwszy rzut oka, zaskakuje swoją prostotą, to nie dajcie się zwieść!

Wiele opcji jest ukrytych kontekstowo i zaczną się ujawniać z czasem, gdy będziecie sięgać po coraz bardziej zaawansowane funkcjonalności. To, co jest najistotniejsze do zrozumienia, jak poruszać się Tableau znajduje się na poniższym zdjęciu.

15 kluczowych elementów interfejsu Tableau Desktop

interface Tableau Desktop
 1. Data sources ➜ Źródła danych: w tym miejscu wyświetlane są wszystkie połączenia do źródeł danych w Workbook’u. Zauważmy, że w tym przykładzie wyświetliliśmy tylko jedno połączenie do źródła danych (Sample – Superstore), jednakże możemy łączyć się z więcej niż jednym źródłem danych jednocześnie.
 2. Dimensions Area ➜ Obszar wymiarów: Lista wszystkich pól ze źródła danych zaklasyfikowanych jako wymiary dotyczących danej tabeli.
 3. Measures Area ➜ Obszar miar: Lista wszystkich pól ze źródła danych zaklasyfikowanych jako miary dotyczących danej tabeli.
 4. Sets ➜ Jeśli utworzyłeś jeden lub więcej Set – pojawi się on właśnie w tym miejscu. Set to inaczej podzbiór elementów o określonych cechach wyodrębniony z danego wymiaru. Przykładowo klienci, którzy dokonali więcej niż 3 transakcje, są wyodrębnieni ze zbioru wszystkich klientów.
 5. Parameters Area ➜ Obszar Parametrów: Jeżeli Workbook zawiera przynajmniej jeden Parametr – pojawi się on właśnie tutaj. W skrócie to zmienna przedstawiona w formie przycisku lub listy, dzięki niej możemy sterować wizualizacją na różne sposoby.
 6. Pages shelf ➜ Obszar stronicowania: Pozwala na „przerzucanie” się przez strony dla każdego wymiaru i dodawanie quasi animacji do widoku. Przykładowo, możesz umieścić tutaj wymiar miesiąca zamówienia i uzyskać „animowany” efekt przyrastania i zmiany w czasie miesiąc po miesiącu.
 7. Filters Shelf ➜ Obszar filtrów: Jakakolwiek filtrowana miara lub wymiar będzie wyświetlona tutaj.
 8. Marks Card ➜ Karta Marks, czyli „znaczników” lub punktów danych na wizualizacji. Każdy kwadrat w tym polu jest zwany Marks Card, ponieważ wpływają na formatowanie widoku i sposób wyświetlania znaczników. Zauważ, że w zależności od doboru wykresu, pojawią się odpowiednie, dodatkowe karty takie jak kształt (shape) lub ścieżka (path).
 9. Legend ➜ Legenda: Jest kilka różnych legend, które pojawią się w tym miejscu, aby pokazać sposób kodowania znaczników takich jak kolor, rozmiar, kształt.
 10. Columns Shelf ➜ Pole Kolumn: Pola umieszczone w tym miejscu, będą tworzyć na widoku kolumny.
 11. Rows Shelf ➜ Pole Wierszy: Pola umieszczone w tym miejscu, będą tworzyć na widoku wiersze.
 12. Woksheet/View ➜ Arkusz danych/ Widok: Każda karta znajdująca się w Workbook Tableau Desktop nazywana jest arkuszem danych, a obszar, który wyświetla zwizualizowane dane – widokiem.
 13. „Pill” ➜ „Pigułka” to potoczna nazwa dla wszystkich pól użytych w Workbook. Terminu używamy w związku z prostokątnym kształtem, jaki przyjmują miary i wymiary przeniesione do Marks Card.
 14. Mark ➜ Mark nie doszukał się optymalnego tłumaczenia na polski. To każdy punkt danych na znajdujący się na widoku.
 15. Show me ➜ Kiedy klikniesz ikonę Show me w prawym górnym rogu interfejsu, pojawi się 24 miniatury różnych typów wykresów. Jeśli używasz kombinacji miar i wymiarów wymaganych do stworzenia konkretnego typu, będzie on podświetlony w kolorze, reszta natomiast będzie szara. Dzięki kliknięciu konkretnego przykładu wykresu stworzymy go według wybranych miar i wymiarów na widoku. Show me dostarczy użytecznych skrótów do tworzenia typowych wykresów, dzięki temu pomoże w zrozumieniu, który wykres powinniśmy używać, kiedy i dlaczego.

Pozostałe terminy Tableau Desktop

Pozostałe terminy mogą Wam się przydać, jednakże nie znajdziecie ich na głównym interfejsie.

 1. .twb ➜ specyficzny format zapisu Workbooka jako pliku xml, który zawiera konfigurację połączenia do źródła danych oraz budowy wszystkich widoków. Praca z nim wymaga dostępu do źródła danych.
 2. .twbx ➜ specyficzny format zapisu Workbooka jako Tableau Desktop Packaged Workbook czyli plik .twb połączony z paczką danych w formie extractu.
 3. Extract ➜ specyficzny sposób połączenia do danych w trybie in-memory. Kopia danych jest pobierana z bazy źródłowej i zapisywana do wysoce skompresowanego formatu zapisanego lokalnie na komputerze użytkownika.
 4. .hyper ➜ technologia silnika danych w Tableau i format zapisu extract’ów
 5. Level of Detail ➜ Poziom szczegółowości. Każdy wymiar znajdujący na Marks Cards lub w kolumnach/wierszach określa poziom szczegółowości wykresu. Inaczej to segmentacja miar.

Polecamy Ci Bazę Wiedzy Tableau, przygotowaną przez zespół Vizyble. Jest ona dostępna w języku polskim, przystępnie napisana i na bieżąco aktualizowana.

,
No items found.