Blog
19.5.2021

E-commerce – centralizacja danych, które nigdy nie śpią

Spis treści:
Tagi:
No items found.
Klient:
Autor:

Dzięki scentralizowanym danym firma e-commerce zajmująca się handlem materacami obniżyła odsetek zwrotów produktów, reklamuje się skuteczniej, lepiej analizuje koszty i marże oraz usprawnia procesy. Prezentujemy przykład firmy e-commerce, w której dane są stale przetwarzane i nigdy nie śpią. W przeciwieństwie do klientów, którzy dzięki analizom, zakupują materace dostosowane do ich potrzeb

Kluczowe wnioski dla e-commerce

  • Firma osiągnęła ROI na poziomie 1000% dzięki Fivetran.
  • Fivetran zaoszczędził trzem pracownikom BI 20-30 godzin pracy tygodniowo.
  • Dzięki scentralizowanym danym firma obniżyła stopy zwrotu z 12% do 10%, określając, w które dni / godziny najlepiej reklamować, i zyskała wiedzę na temat kosztów produkcji.
  • Zgłoszenie, które kiedyś zajmowało od dwóch do trzech dni, teraz zajmuje kilka minut.
  • Liczba aktywnych użytkowników Power BI wzrosła z niewielkiej garstki starszych pracowników zarządzających do 50-60 użytkowników w wielu działach.

Data Stack

  • Przepływ danych: Fivetran
  • Źródła: Google AdWords, Magento, Bing Ads, Facebook Ad Insights, Google Analytics, PostgreSQL, SFTP, Zendesk, Zendesk Chat
  • Magazyn: Amazon Redshift
  • Narzędzie BI: Microsoft Power BI

Odchodzenie od ręcznego wyodrębniania danych

Firma zajmująca się handlem materacami, specjalizuje się w materacach sprężynowo skrzynkowych. Szef działu BI w firmie jest odpowiedzialny za utrzymanie całej infrastruktury danych. Obejmuje to pozyskiwanie, selekcjonowanie i ładowanie danych do bazy firmy oraz codzienne tworzenie miesięcznych i tygodniowych raportów dla kierownictwa wyższego szczebla, akcjonariuszy i inwestorów.

Jednak przy różnorodnych źródłach, przetwarzanie danych i tworzenie raportów stało się uciążliwe. Raporty sprzedaży można było pobrać z systemu ERP w Magento, ale dane marketingowe ze źródeł takich jak Facebook, Google i Criteo musiały zostać ręcznie pobrane i skonsolidowane w jednym arkuszu Excela przez członka zespołu BI. Co najmniej trzech pracowników było w pełni oddanych pozyskiwaniu danych ze źródeł. Ponieważ proces trwał tak długo, firma mogła przeanalizować tylko ograniczoną liczbę źródeł danych. Szef BI rozpoczął poszukiwania zautomatyzowanego rozwiązania, które pomogłoby firmie odzyskać czas i przeznaczyć je na generowanie wniosków.

Obsługa klienta, która robi różnicę

Szukając rozwiązania ETL, firma skupiła się na trzech głównych czynnikach: liczbie złączy, poziomie wsparcia technicznego oraz koszcie. Szef BI przetestował kilka narzędzi i stwierdził, że wdrażanie konektorów Fivetran jest dość prostym procesem, zwłaszcza przy dostępnej dokumentacji i elastycznym zespole wsparcia. „Jak dotąd wsparcie Fivetran było niezawodne” – mówi. „Na początku było kilka problemów technicznych, ale reakcja Fivetran była świetna – zespół wziął na siebie odpowiedzialność, pracował nad tym i nadal regularnie aktualizował produkt”.

Przy wyborze magazynu firma oceniała konkurentów na podstawie planów wsparcia i kompatybilności z narzędziami ETL. Okazało się, że Redshift działa bardzo dobrze z Fivetranem.

E-commerce z apetytem na dane

Centralizacja danych w Fivetran całkowicie zmieniła procesy firmy. „Początkowo mieliśmy różne zespoły z różnymi pulpitami nawigacyjnymi programu Excel, które samodzielnie wykonywały obliczenia” – wyjaśnia szef BI. „Wykorzystanie Fivetran jako naszego narzędzia do pobierania danych wystandaryzowało obliczenia naszych KPI we wszystkich aspektach”.

Dzięki zautomatyzowanemu procesowi trzej pracownicy, którzy wcześniej spędzali większość czasu na ręcznym przenoszeniu danych do dokumentów programu Excel, mogą teraz skupić się na analizie. Fivetran oszczędza ok. 20-30 godzin ich czasu pracy tygodniowo. „Gdyby nie było Fivetran, potrzebowałbym dwóch osób pracujących na pełny etat nad gromadzeniem i selekcjonowaniem danych z różnych źródeł” – mówi kierownik BI.

Posiadanie łatwo dostępnych danych stworzyło organizację żądną danych. W przeszłości wygenerowanie żądania raportu mogło trwać od jednego do trzech dni lub mogło zostać uznane za niemożliwe. Dzięki scentralizowanym danym raportowanie zajmuje teraz zaledwie kilka minut. „Nastąpiła ogromna zmiana w kulturze organizacyjnej. Teraz wszyscy chcą więcej jednostek danych i oczekują ich w coraz krótszym czasie. Poprawiły się standardy dokładności danych w firmie ”. W przeszłości dziesięć osób – głównie kierownictwo wyższego szczebla – było jedynymi osobami, które analizowały dane na kokpitach menedżerskich w narzędziu Power BI. Obecnie istnieje około 20-30 aktywnych użytkowników z wielu działów, w tym marketingu, operacji, rozwoju biznesowego, rozwoju produktów i obsługi klienta.

Lepsze decyzje biznesowe w e-commerce dzięki scentralizowanym danym

Dzięki scentralizowanym danym menedżerowie w e-commerce byli w stanie uzyskać głębszy wgląd w reklamy, stopy zwrotu i marże, które doprowadziły do podjęcia lepszych decyzji biznesowych.

Zespół BI był zainteresowany dniem tygodnia i porą dnia, w której większość sprzedaży ma miejsce w różnych krajach i był zaskoczony, gdy okazało się, że wyniki różnią się między B2B i B2C. Szef BI był w stanie stworzyć dashboard z tymi danymi, co pomogło w ustanowieniu nowych procesów w firmie. „Dzięki danym wiemy teraz, w jakie dni się reklamować i o jakich godzinach. Podobnie zespół ds. wdrażania oprogramowania wie, o której porze dnia najlepiej jest wdrażać nowe wersje oprogramowania”.

Zarządzający e-commerce wiedzieli, ile generują przychodów, ale brakowało im dokładnych informacji na temat odsetka zwróconych materacy. Ma teraz centralny kokpit, który pokazuje przyczyny, dla których klienci dokonują zwrotów w różnych krajach. Jedną z rzeczy, które ujawniły dane, jest to, że klienci w krajach Europy północno-zachodniej mają bardzo szczególny powód zwrotu materacy, w porównaniu z klientami w krajach Europy południowo-zachodniej. „Dzięki analizie odsetka zwrotów byliśmy w stanie zmodyfikować nasze procesy i obniżyć go z około 12% do około 10%, a w niektórych krajach nawet niżej. Byliśmy w stanie to zrobić tylko dlatego, że mamy dokładne, scentralizowane dane ”.

Firma zarządza różnymi elementami produktów, dostawcami i magazynami do składowania i montażu w wielu krajach – z których wszystkie mają różne koszty. Zespół operacyjny otrzymywał dane o kosztach od wielu producentów w wiadomości e-mail i zapisywał je ręcznie w programie Excel. „Nie wiedzieli, ile kosztuje każdy element materaca i od jakiego dostawcy – informacje znajdowały się w czarnej skrzynce” – wyjaśnia szef BI. „Ponieważ marginesy były niejasne, nie mogliśmy podejmować decyzji, jak wydać budżet marketingowy”. Dzięki interfejsowi API od producenta do Magento i łącznikowi Fivetran z Magento do jego bazy danych, firma dokładnie wie, ilu dostawców, magazynów i materiałów ma na całym świecie. „Dzięki informacjom o producentach w naszej bazie danych mamy lepszy obraz marż, co pomogło nam w podejmowaniu lepszych decyzji dotyczących wydatków marketingowych. Dało nam również wgląd w to, które kraje mają wydajne procesy produkcyjne, dzięki czemu możemy je powielić na różnych rynkach ”.

Chcesz zobaczyć, jak scentralizowane dane mogą prowadzić do głębszych analiz i pomagać w podejmowaniu mądrzejszych decyzji biznesowych? Zespół Vizyble jest dostępny, aby zaprezentować demo narzędzia Fivetran.

,

Przeczytaj inne
case studies.

Przeczytaj inne posty.

Zobacz inne
webinary.

No items found.