Blog
29.8.2019

Bridge chart – jak najłatwiej go zrobić i dlaczego warto?

Spis treści:
Tagi:
No items found.
Klient:
Autor:
Mateusz Różański

Ten artykuł zainteresuje szczególnie finansistów i controllingowców bo to oni najczęściej wykorzystują sposób prezentacji z użyciem wykresu typu Bridge. Jego bezpośrednie tłumaczenie z angielskiego (ang.bridge = most) doskonale oddaje jego ideę. Bridge chart jest typem wykresu waterfall jednak oferuje więcej informacji niż tylko strukturę wybranej miary w podziale na tworzące je elementy. Pokazuje on strukturę zmiany między jedną a drugą miarą (lub wieloma miarami) albo tłumaczy zmianę między stanem obecnym i stanem przeszłym. Najczęściej możemy wykorzystać ten typ wizualizacji do zaprezentowania następujących przypadków:

Przypadek 1 bridge chart

Zmiana między miarą A a miarą B

Zmiana między miarą A a miarą B

Przejście z miary A na miarę B, C itd. Przykładem zastosowania może być struktura wyniku finansowego, gdzie wykres zaczyna się od wartości sprzedaży, przechodząc przez wszystkie typy przychodów i kosztów aż do wyniku.

Posłużmy się przykładem.

Przychody wyniosły 1400 jednostek a Profit 400. W efektywny sposób widzimy, że najbardziej znaczący udział kosztów jest w kategorii COGS potem Operating Costs. Wszystkie pozycje wpływające in minus na Profit są pokazane jako słupki czerwone skierowane w dół.

Przypadek 2 bridge chart

Przejście między planem a wykonaniem

Ten wariant pokazuje strukturę odchylenia wyniku finansowego do budżetu.

Przypadek 3 bridge chart

Przejście z okresu N-1 na okres N dla danej miary

Stosujemy jeśli chcemy przedstawić zmianę między okresami, tym samym porównać okres bieżący z okresem poprzednim. Zatem podobnie jak w poprzednim wariancie, z tą różnicą, że tłumaczy strukturę odchylenia do poprzedniego okresu.

Przejście z okresu N-1 na okres N dla danej miary

Tutorial

Wykres typu Bridge nie jest natywnie dostępny w Tableau. Natomiast jeśli mamy wpływ na kształt danych, wszystkie przypadki możemy całkiem łatwo odtworzyć. Dla mniej zaawansowanych użytkowników wyzwaniem mogą okazać się kalkulacje tabelaryczne, które wykorzystujemy w szerokim zakresie. Nie martwcie się, wszystkie z nich macie poniżej opisane w odpowiedniej kolejności.

Wymagania co do danych

Dane muszą być w formie tabeli płaskiej, gdzie nazwy miar będą w jednej kolumnie a wartości miar w drugiej. Zwróćmy uwagę na to, że miary wynikowe takiej jak Gross margin i Profit już znajdują się w naszym źródle. To znacznie upraszcza przygotowanie tego wykresu. W przypadku kiedy nie mamy podsumowań skazujemy się na konieczność dodatkowych przekształceń źródła danych oraz użycie wielu kalkulacji typu Level of Detail (LOD).

Na bazie tego źródła omówimy przygotowanie każdego przypadku.

Tabela płaska źródła danych

Przykładowe dane znajdziecie tutaj.

Przypadek 1

Przejście z miary A na miarę B

Zdecydowanie najprostszy wariant. Wymaga przygotowania tylko 3 kalkulacji i pogrupowania pola Segment (o ile nie zrobimy tego w źródle danych).

Zacznijmy od pogrupowania Segmentów co pozwoli nam ustalić znak +/- danej kategorii oraz odpowiednio pokolorować słupki.

Ustalenie znaków +/- danej kategorii

Druga grupa pozwala zbudować sekcje między Revenue-Gross margin-Profit.

Budowa sekcji między Revenue-Gross margin-Profit

Obie grupy są konieczne do tego aby kalkulacje tabelaryczne były wykonywane na określonym poziomie szczegółowości.

Formuły
Formuły
Formuły

Bridge chart jest typem wykresu waterfall, który w Tableau budujemy używając typu Marks Gantt Bar.

Odkładamy miary Value (+/-) do Rows (1), następnie miarę Value (+/-) for Bridge ze znakiem minus, tak żeby słupki zostały skierowane w dół (2).

Segment (group) musi znajdować się w Details w karcie Marks.

Segment znajduje się w Details w karcie Marks

Przypadek 2

Przejście z okresu N-1 na okres N dla danej miary

Tutaj sprawa jest bardziej skomplikowana, ponieważ musimy wprowadzić nieistniejącą wartość wymiaru czyli pierwszy słupek Budget Profit. Dzieje się tak dlatego bo w Tableau nie wygenerujemy rekordów o odpowiednich wartościach. Z tego powodu musimy dokonać modyfikacji źródła danych.

Przejście z okresu N-1 na okres N dla danej miary

Musimy dodać jeden wiersz, który nazwiemy Budget Profit. Zwróćcie uwagę, że Gross margin tutaj nie pokażemy więc należy je odfiltrować.

Dodanie wiersza Budget Profit

Cały trik polega na wyliczeniu wartości Budget Profit i przypięciu jej do Segmentu o tej samej nazwie.

Formuły w Tableau

Jeśli mamy już dostępne wszystkie pola kalkulowane, to możemy przystąpić do budowania wizualizacji.

Przykładowa wizualizacja w Tableau

Przypadek 3

Przejście z okresu N-1 na okres N dla danej miary

Przejście z okresu N-1 na okres N dla danej miary

Przypadek analogiczny do wariantu 2. Ponieważ w naszych danych w polu Segment brakuje elementu Prior Year Profit, który jest konieczny do pokazania go na tym wykresie, więc jesteśmy zmuszeni ponownie dokonać modyfikacji źródła poprzez dodanie tej wartości.

Przejście z okresu N-1 na okres N dla danej miary

Tabela z danymi powinna wyglądać tak:

Tabela z danymi w Tableau

Formuły
Formuły

Konstrukcja wykresu jest analogiczna do poprzedniej wersji. Występują tylko różnice w kalkulacjach.

Przykład konstrukcji wykresu bridge chart

Przeszliśmy przez wszystkie przykłady. Powodzenia w budowaniu własnych Bridge chart.

Gotowe rozwiązanie oczywiście na naszym profilu Tableau Public.

,

Przeczytaj inne
case studies.

Przeczytaj inne posty.

Zobacz inne
webinary.

No items found.