Blog
11.4.2023

Jak osiągnąć efektywność operacyjną przy pomocy Business Intelligence?

Spis treści:
Tagi:
No items found.
Klient:
Autor:

Jeżeli poszukujesz możliwości poprawy efektywności wszystkich procesów biznesowych realizowanych przez firmę oraz analizujesz i zarządzasz ryzykiem w różnych obszarach, to zapewne odpowiadasz za efektywność operacyjną firmy. Ponadto musisz orientować się w trendach w całej branży. Na pewno potrzebujesz więc szybkiego dostępu do danych z różnych źródeł, które można analizować na bieżąco.

Efektywność operacyjna jest kluczowa dla rozwoju przedsiębiorstwa. Zazwyczaj dyrektor operacyjny (COO) w porozumieniu z dyrektorem finansowym (CFO), pracuje nad tym by firma działa lepiej niż podobne organizacje w branży, charakteryzujące się podobną koncepcją działania. Możliwe, że właśnie stoisz przed tym wyzwaniem, więc sprawdź jak Business Intelligence może Ci w tym pomóc.

Dlaczego warto ulepszać efektywność operacyjną?

Efektywność operacyjna przekłada się na niższe koszty produkcji lub usług, dzięki czemu można więcej kapitału zainwestować w rozwój firmy. Wyjaśnienie potrzeby takiej transformacji bywa jednak bardzo trudne. Szczególnie kiedy przedstawiasz głównie ryzyka. Pobudzany w ten sposób niepokój paraliżuje i utrudnia podjęcie optymalnej decyzji. Pamiętaj, że rezultaty każdej zmiany to także korzyści, jakie może odnieść Twoja firma.

Ciągła analiza procesów biznesowych, inteligentnej alokacji zasobów, zapewni firmie możliwość dostarczania wysokiej jakości usług przy zmniejszonych kosztach i przy użyciu mniejszej ilości zasobów. Dzięki lepszemu dostępowi do danych, udoskonalisz strategię, wywiążesz się z harmonogramów produkcji, utrzymasz koszty, a w rezultacie uzyskasz zadowolenie klientów.

Powszechne przyjęcie automatyzacji przygotowania danych do analizy, pomoże Ci utrzymać wysoki poziom efektywności operacyjnej i umożliwi przedsiębiorstwu pracę jak dobrze naoliwiona maszyna – przy jednoczesnym zachowaniu rentowności.

Poprawa efektywności jako główny cel działania przedsiębiorstwa

Opracowanie optymalnej strategii rozwoju nie jest prostym zadaniem. Wymaga analizy wielu procesów produkcyjnych, a także zbierania wielu informacji ze wszystkich dostępnych źródeł (od działu HR i kierownictwa, po samą produkcję). Opracowanie na ich podstawie raportu finansowego wymaga wiele czasu i wysiłku, a jest to dopiero połowa drogi do celu.

Następnie należy skoordynować wiele procesów i zidentyfikować możliwe usprawnienia. Od cięcia kosztów po zarządzanie strategią rozwoju całego przedsiębiorstwa. Jednak trudno w pełni poznać szczegóły każdego procesu obecnego w firmie. W konsekwencji efektywność pracy COO może być zagrożona.

Aktualnie dostępne, zaawansowane narzędzia IT ułatwiają zrozumienie finansów przedsiębiorstwa, a to przekłada się na większe możliwości optymalizacji kluczowych procesów.

Kluczowe cechy organizacji zdolnej do wzrostu

W 2018 r.  badaniu Ernest & Young 66% dyrektorów zadeklarowało, że inwestują lub planują zainwestować w technologię nowej generacji, w tym w dostarczanie danych w postaci cyfrowej i analitykę. Dostęp do spójnych danych jest głównym motorem wzrostu firm. Dzięki niemu, organizacja jest zdolna do wzrostu, potrafi skutecznie analizować swoją aktualną pozycję na rynku, szukać możliwości rozwoju oraz wpływać na efektywność swojej działalności. Z każdą zmianą oczekiwane jest lepsze funkcjonowanie procesów zachodzących w przedsiębiorstwie. Aby osiągnąć taki efekt, firma musi posiadać takie cechy jak:

  • Powinna być cyfrowa i skalowalna, dzięki czemu może łatwo zwiększać ilość sprzedawanych usług lub towarów.
  • Powinna opierać się o konkretne, twarde dane.
  • Musi zarządzać kosztami i inwestycjami, a także kontrolować łańcuchy dostaw zgodnie ze swoją strategią.
  • Powinna charakteryzować się dużą odpornością na ryzyko, a także pracować w zgodzie z obowiązującymi regulacjami prawnymi i rynkowymi.
  • W końcu powinna wdrażać systemy, technologie oraz narzędzia, które zwiększają zaangażowanie pracowników oraz klientów.

Wymienione cechy pozwalają na utrzymanie wzrostu firmy. Dzięki technologiom zapewniającym dostęp dyrektorom operacyjnym (COO) do aktualnych danych, organizacja osiąga coraz większą efektywnością operacyjną.

Przewagi konkurencyjne firmy

Efektywność operacyjna to większe zyski przy tych samych zasobach. Taką ideę można realizować na różnych poziomach. Po pierwsze – zarządzanie produkcją, czyli wykorzystywanie w pełni możliwości produkcyjnych przez firmę. Efektywność zarządzania jakością to mniej wykonanych braków, a co za tym idzie – mniej zmarnowanych zasobów. Jakość ma ogromne znaczenie także w przypadku usług. Dobrze wykonana usługa przełoży się na zadowolenie klientów i mniejszą ilość reklamacji. Nie można pominąć także bardzo istotnej efektywności operacyjnej na poziomie budżetowania. Cięcie kosztów w firmie przekłada się na wymierne korzyści w postaci oszczędności i większych zysków.

Wszystkie trzy wymienione aspekty mają ogromne znaczenie pod kątem przewag konkurencyjnych firmy. Pozwalają na sprzedaż usług lub produktów wyższej jakości przy niższych cenach.

Hurtownia w chmurze, czyli demokratyzacja dostępu do danych

Snowflake udostępnia chmurę danych. Korzysta z niej tysiące różnych przedsiębiorstw, które mogą udostępniać dotychczas odizolowane od siebie dane. W ten sposób unika się tworzenia silosów danych i uzyskuje się możliwości analizy informacji o nieograniczonej skali, współbieżności oraz wydajności. Ułatwia to wykonywanie wielu zadań analitycznych, w tym prognozowania i wprowadzania zmian w swojej firmie. W końcowym etapie analizy danych, które przedstawia się przy pomocy narzędzi Business Intelligence na interaktywnych dashboardach, można szybko generować wnioski i udostępniać je Zarządowi firmy.

Na dashboardzie prezentacja prognozy oraz planu amortyzacji majątku prezentowanego w sprawozdaniu z sytuacji finansowej.

How to show Assets Depreciation plan

Demokratyczny dostęp do zebranych danych ułatwia ocenę różnych rozwiązań. Będziesz mógł zapoznać się z raportami analitycznymi innych użytkowników. To doskonały sposób na szukanie świeżych pomysłów i nowych spojrzeń na dotychczasowe problemy.

Jak dashboard operacyjny może usprawnić raportowanie?

Działy operacyjne śledzą wiele różnych wskaźników KPI, gdyż w ich zakresie leży badanie każdego aspektu firmy. Większość firm wdraża oprogramowanie ERP, które gromadzi i śledzi duże ilości danych. Systemy ERP mają uniwersalne i nie zawsze najlepiej dostosowane funkcje lub interfejs. Rozwiązania Business Intelligence dobrze współpracują z tymi systemami, jako źródłami danych. Interaktywne dashboardy stworzone w Tableau czy Power BI tworzone są zgodnie z potrzebami danej organizacji. Niestandardowe raporty wskaźników KPI są częstym wyborem firm, w których jest ich wiele i dotyczą różnych działów organizacji (case study). Oto kilka argumentów, stojących za przekonaniem, że dashboard operacyjny może usprawnić raportowanie:

  • Automatyczne zbieranie danych — minęły już czasy masowych zrzutów danych. Aktualnie tworzymy rozwiązania zapewniające płynny przepływ danych.
  • Scentralizowane dane — dzięki dokładnemu i automatycznemu gromadzeniu danych, nasze rozwiązania pulpitów nawigacyjnych konsolidują wszystkie dane w centralnej lokalizacji, np. w chmurze, aby zapewnić łatwy dostęp.
  • Sprawdzone metody prezentacji wskaźników KPI i raportów — nasi konsultanci posiadają wieloletnie doświadczenie w controllingu, finansach i sprzedaży. Wykonali setki dashboardów KPI, więc posiadają sprawdzone praktyki.

Poniższy dashboard prezentuje analizę przestojów w takich kategoriach jak działy produkcyjne, typy przestojów i w podziale na tygodnie.

OEE - Downtime analysis

Uprościć wiedzę IT, by pożegnać silosy danych

Wiedza dotychczas zrozumiała jedynie dla działów IT jest aktualnie dostępna dla analityków, za pomocą gotowych rozwiązań Business Intelligence. Efekt wprowadzenia narzędzi BI, które umożliwiają szybką integrację danych przekłada się na poprawę efektywności operacyjnej. Przede wszystkim pozwoli Ci skupić się na rzeczach dużo bardziej istotnych niż zbieranie informacji i ich powolne analizowanie. Można wybierać pomiędzy różnymi zautomatyzowanymi rozwiązaniami zastępującymi manualną transformację danych. Dzięki dobrze zaprojektowanemu procesowi analizy danych, szybkie tworzenie wskaźników działalności firmy oraz przedstawianie ich w prostych raportach zawierających pomocne wizualizacje omawianych problemów, stanie się możliwe. Jeżeli chcesz porozmawiać z nami o projekcie procesów analitycznych, realizowanemu przy pomocy narzędzi Business Intelligence, skorzystaj z bezpłatnej konsultacji.

Odpowiednie zarządzanie analizą danych sprawi, że uwolnisz czas na poszukiwanie możliwości rozwoju i optymalizacji procesów biznesowych. Dysponując nowoczesnymi i dynamicznymi raportami możesz generować więcej wartościowych argumentów przez Zarządem firmy.

,

Przeczytaj inne
case studies.

Przeczytaj inne posty.

Zobacz inne
webinary.

No items found.